หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

เรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียงที่สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ในไฮไลท์ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

Author by 7/01/15No Comments »

IMG_9177       ฝ่ายประชาสัมพันธ์อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านชมสวนเกษตรทฤษฎีใหม่เรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียงตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”          1 ในไฮไลท์ของเทศกาลชมสวน (Flora   Festival 2014) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 – 28 กุมภาพันธ์ 2558 ทุกท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศและวิถีชีวิตเกษตรกรรมตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ สาธิตการ      ปลูกข้าว ปลูกผัก การเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู  แปลงรวบรวมไม้ผล เพื่อดำเนินชีวิตให้  เหมาะสมกับฐานะ มีความมั่นคงทางด้านอาหาร  โดยผู้ที่เข้าชมจะเข้าใจและเรียนรู้การ    ดำเนินชีวิตตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่มาก   ยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ทุกท่านจะได้ชมความสวยงามของไม้ดอกเมืองหนาวนานาพรรณจากมูลนิธิโครงการหลวง  กว่า 2 แสนต้น พร้อมชมไฮไลท์ในเทศกาลชมสวน ได้แก่ นิทรรศการ “เทิดไท้องค์ราชัน กับการทรงงานใน ประเทศอาเซียน”/ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ “เรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียงตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”/ ศูนย์เรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวง/ อุทยานกล้วยไม้ ชมกล้วยไม้นานาพันธุ์หลากสีสันกว่า 300 ชนิด/ โดมไม้เขตร้อนชื้น/ ซุ้มผักแฟนซี/ Flower Mosaic ดอกไม้อาเซียนรวมใจ และสวนใหม่จากองค์กรชั้นนำของประเทศ รวมทั้งสนุกกับกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ มากมาย              ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-5311-4110-5 หรือ www.royalparkrajapruek. org.