หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

เสวนา….

Author by 12/12/12No Comments »

เสวนา….ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาทางวิชาการพืชผัก “ธุรกิจพืชผักไทยในอนาคต” ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม  2555.