หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

แจกเมล็ดพันธุ์….

Author by 15/09/12No Comments »

แจกเมล็ดพันธุ์….นายการุณย์ มะโนใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานกษตรจังหวัดพะเยา แจกเมล็ดพันธุ์ผักให้เกษตรกรที่มาร่วมงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา ณ บริเวณวัดโพธาราม ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา.