หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

แนะนำเกษตรกรชาวสวนลำไยพะเยาดูแลการแตกใบรุ่นที่ 2

Author by 28/09/14No Comments »

thainews180          ในช่วงเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่ลำไยจะมีการแตกใบ รุ่นที่ 2 ซึ่งเกษตรกรชาวสวนลำไยจะต้องดูแล     ให้น้ำและสำรวจโรคแมลงศัตรูลำไยกวาดใบลำไยเพื่อให้หน้าดินแห้งเมื่อใบแก่เริ่มงดการให้น้ำป้องกันการ   แตกใบอ่อน ครั้งที่  3

นายชาญยุทธ์ เพชรวสันต์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชรักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไย ซึ่งในเดือนที่ผ่านมาเกษตรกรได้ตัดแต่งทรงพุ่มลำไย มีการให้น้ำให้ปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นทำให้ลำไยแตกใบอ่อน รุ่นที่ 1 ไปแล้ว ในช่วงเดือนตุลาคมจะเป็นช่วงที่ลำไยจะมีการแตกใบอ่อน รุ่นที่ 2 ซึ่งเกษตรกรชาวสวนลำไยควรฉีดพ่นปุ๋ยเคมีทางใบ สูตร 0-52-34 จะต้องดูแลให้น้ำในกรณีฝนทิ้งช่วง เพื่อกระตุ้นให้ลำไยแตกใบอ่อน ครั้งที่ 2 ให้เร็วขึ้น เมื่อลำไยแตกใบอ่อน ครั้งที่ 2 ให้สำรวจโรคและแมลงโดยเฉพาะหนอนคืบใบ แมลงค่อมทอง  หนอนชอนก้านใบ  และเพลี้ยไก่แจ้  รวมทั้งกวาดใบลำไยบริเวณทรงพุ่มออกเพื่อให้หน้าดินแห้ง เมื่อใบแก่เริ่มงดการให้น้ำเพื่อป้องกันการแตกใบอ่อน ครั้งที่ 3 ซึ่งจะทำให้ต้นลำไยไม่สามารถสะสมอาหารทันเพื่อสร้างตาดอกในฤดูกาลต่อไป

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา         โทร 0-5488-7050-1 ทุกวันเวลาราชการ.