หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

แนะเกษตรกรชาวสวนลำไยดูแลช่วงแตกใบอ่อน

Author by 24/10/12No Comments »
ลำไย

ลำไย

ในช่วงเดือนตุลาคม เป็นช่วงแตกใบอ่อนของลำไย ครั้งที่ 2 เกษตรกรควรดูแลให้น้ำและพ่นปุ๋ยน้ำทางใบ และในช่วงปลายเดือนหรือใบเริ่มแก่ควรงดให้น้ำและทำความสะอาดใต้ทรงพุ่ม เพื่อให้หน้าดินแล้งป้องกันการแตกใบอ่อนซ้ำ

นายราเชนทร์ สุวรรณหิตาทร เกษตรจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยามีพื้นที่ปลูกกระจายทั้งจังหวัด จำนวน 57,000 ไร่ ในปีที่ผ่านมาลำไยจังหวัดพะเยาให้ผลผลิตดี ฉะนั้น เกษตรกรควรบำรุงรักษาต้นลำไยให้พร้อมที่จะให้ผลผลิตในฤดูกาลต่อไป ทั้งนี้ การติดดอกออกผลลำไยจะแตกใบอ่อน จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ซึ่งในเดือนตุลาคม ลำไยจะแตกใบอ่อนครั้งที่ 2 เกษตรกรชาวลำไยควรฉีดพ่นปุ๋ยทางใบสูตร 0-52-34 อัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ให้น้ำกรณีฝนทิ้งช่วงเพื่อกระตุ้นให้ลำไยแตกใบอ่อน ครั้งที่ 2 ให้เร็วขึ้น เมื่อลำไยแตกใบอ่อนควรสำรวจโรคและแมลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนอนคืบกินใบ แมลงค่อมทอง หนอนชอนก้านใบ เพลี้ยไก่แจ้ และกวาดใบลำไยบริเวณทรงพุ่มออกเพื่อให้ดินแห้งเมื่อใบแก่เริ่มงดการให้น้ำ เพื่อป้องกันการแตกใบอ่อนซ้ำ

ผู้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา โทร.0-5448-7050 ต่อ 32 ในวันเวลาราชการ.