หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

แนะเกษตรกรเก็บกระเทียมที่แก่จัด

Author by 29/03/16No Comments »

thainews180        กระเทียมน้ำปาด ขึ้นชื่อว่าเป็นกระเทียมคุณภาพดี เพราะผลิตด้วยกระบวนการ GAP.และเน้นอายุการเก็บเกี่ยว 110 วัน ทำให้กระเทียมน้ำปาดเป็นผลผลิตที่มีคุณสมบัติโดดเด่น สามารถเก็บไว้บริโภค  ได้นานถึงกว่า 10 เดือน สามารถพิสูจน์ได้ที่กลุ่มรวบรวมผลผลิตบ้านชำบุ่น หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด

นายอดุลย์ศักดิ์ ไชยราช เกษตรอำเภอน้ำปาด เปิดเผยว่า กระเทียมน้ำปาด ปี 2558/59 มีเกษตรกรผู้ปลูก 61 ราย พื้นที่ 77.5 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 800-1,200 กิโลกรัมต่อไร่ รวมผลผลิต 100 ตัน เก็บเกี่ยวเดือน มีนาคม-เมษายน คาดว่าราคากระเทียมมัดจุก กิโลกรัมละ 50-70 บาท

เกษตรอำเภอน้ำปาด แนะนำเกษตรกร ให้เก็บเกี่ยวกระเทียมเมื่ออายุที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ คือ 110-120 วัน ซึ่งกระเทียมที่เก็บเกี่ยว ตั้งแต่อายุ 90 วัน เป็นกระเทียมที่แก่แล้ว แต่เป็นผลผลิตที่ยังไม่แก่จัด จะทำให้เป็นกระเทียมที่เน่าเสียหายเร็ว เก็บรักษาไว้ไม่นาน  ซึ่งเหมาะสำหรับใช้แปรรูปเป็นกระเทียมดอง หรือประกอบอาหารบริโภคสด กระเทียมที่อายุ 110 วัน ได้รับคำแนะนำให้เก็บเกี่ยวเมื่อแก่จัด มีตุ่มหรือหัวขนาดเล็กขึ้นที่ลำต้น ตั้งแต่ 1 ตุ่มขึ้นไป ส่วนยอดเจริญขึ้นมาหมด มีต้นดอกชูขึ้น ใบเริ่มเหลืองแห้งจากปลายใบลงมา มากกว่า 30% ใบหรือต้นหักล้มเอนนอนกับพื้นดิน 25% ขึ้นไป บีบดูดอกหรือโคนต้นจะรู้สึกอ่อนนิ่ม และให้งดการให้น้ำก่อนเก็บเกี่ยว 15-20 วัน เพื่อให้กระเทียมคายน้ำ และแร่ธาตุบางอย่างที่เป็นสาเหตุให้เก็บรักษาได้ไม่นาน เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมน้ำปาดได้ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ และผลผลิตที่เก็บเกี่ยวเมื่อเดือนเมษายน 2558 ยังมีเก็บไว้เพื่อการเก็บข้อมูลอยู่ที่ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตกระเทียมปลอดสารพิษ บ้านชำบุ่น หมู่ที่ 7 ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด

สนใจกระเทียมน้ำปาด คุณภาพหนึ่งเดียวในโลก ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด โทร.0-5541-8006.