หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

แมงค่อมทอง อันตรายสำหรับลำไยต้นเล็ก

Author by 10/07/14No Comments »

แมลงค่อมทอง copyในช่วงต้นฝนเป็นช่วงที่เกษตรกรเริ่มเพาะปลูกไม้ผล สำหรับเกษตรกรที่เริ่มปลูกลำไยปีนี้เป็นปีแรก เมื่อลำไยตั้งตัวได้แต่ยังไม่ให้ผล เกษตรกรควรระวัง แมงค่อมทอง ซึ่งเป็นแมลงจำพวกด้วงปีกแข็ง ตัวสีเหลืองถึงเขียวอ่อน มีปากกัดกินเป็นงวงยื่นเห็นได้ชัด  ชอบอาศัยอยู่ใต้ ใบ เวลาถูกตัวหรือได้รับความกระเทือนจะทิ้งตัวลง ตัวแก่จะวางไข่ไว้ในดิน เมื่อฟักและเจริญเป็นตัวหนอนจะอาศัยกินรากพืชอยู่ในดินเป็นเวลานาน และเป็นดักแด้อยู่ในดินจนกระทั่งเจริญเป็นตัวแก่ จะออกมากัดกินพืชและทำการผสมพันธุ์ต่อไป

นายสมพล  แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า แมงค่อมทองตัวเต็มวัยจะกัดกินใบอ่อน ใบที่ถูกทำลายจะเว้าๆ แหว่งๆ ถ้ามีการระบาดรุนแรงใบจะเหลือแต่ก้านและพบมูลที่ถ่ายออกมาหล่นอยู่ ตามใบ ความเสียหายรุนแรงเกิดขึ้นกับลำไยและลิ้นจี่ต้นเล็กๆ เพราะทำให้ต้นลำไย/ลิ้นจี่ ชะงักการเจริญเติบโต พบระบาดเป็นประจำทุกปี ในระยะที่พืชแตกยอดอ่อน ทำความเสียหายรุนแรงเป็นบาง   บริเวณ

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ แนะนำว่า ถ้าพบการระบาดของแมลงค่อมทอง ควรเขย่าต้นให้แมลงหล่นในภาชนะที่รองรับ แล้วนำไปทำลาย เนื่องจากแมลงชนิดนี้ มีอุปนิสัยทิ้งตัวสู่พื้นดินเมื่อต้นพืชได้รับ ความกระเทือน หากระบาดมากควรพ่นด้วยสารคาร์บาริล (เซฟวิน 85% WP) อัตรา 45 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

หากเกษตรกรท่านใดมีข้อสงสัยต้องการ ปรึกษาและขอคำแนะนำติดต่อได้ที่ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-53 11-2478-9 ต่อ 15 หรือ  โทรสาร.0-5311-2481.

เสกสรร  บัลลังก์ งานอารักขาพืช….ข้อมูล

มัฑนา  ธรรมใจ….เรียบเรียง

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่