หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ปิดการส่งน้ำตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.59

Author by 23/03/16No Comments »

thainews180         โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ ปิดการส่งน้ำ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 18.00 เป็นต้นไป เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค

เกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง    หัวหน้า และผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม กว่า 130 คน เดินทางเข้าไปฝายแม่ยม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เพื่อขอความชัดเจนเรื่องปัญหาการแย่งน้ำ ไม่เป็นไปตามรอบเวรที่เคยประชุมตกลงกันไว้ โดยนายกาญจน์ หมวกกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ,นายรณชัย ปราณพานิชกิจ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายสุภวัฒน์ ศุภศิริ ประธานคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) พร้อมคณะกรรมการจัดการชลประทาน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนท้องถิ่น ได้เข้าร่วมประชุม และหาข้อสรุปการส่งน้ำให้แก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ชี้แจงสถานการณ์น้ำในฝายแม่ยมว่า สถานการณ์น้ำ กำหนดไว้ต่ำกว่า 3.1 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤต ปัจจุบันของฝายแม่ยมอยู่ที่ 0.94 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ที่ผ่านมา มีการประชุมวางแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ โดยแบ่งเป็นรอบเวร แต่ว่าปริมาณน้ำมีน้อย เกษตรกรสูบตามรอบเวร จะไม่เพียงพอ เลยไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ จึงเกิดปัญหา ซึ่งปัจจุบัน ปริมาณน้ำมีน้อยมาก ที่ประชุมจึงมติ ให้ปิดการส่งน้ำเพื่อการ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 18.00 เป็นต้นไป เพื่อสงวนน้ำไว้ให้มีเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคต่อไป

ทั้งนี้ ปริมาณน้ำปัจจุบัน ที่สถานีห้วยสัก (Y.20) อำเภอสอง มีระดับน้ำอยู่สูงจากท้องน้ำเฉลี่ย 0.54 ม. มีปริมาณน้ำไหลผ่านเพียง 0.94ลบ.ม.ต่อวินาที ที่สถานีน้ำโค้ง(Y.1C) บ้านโค้ง อำเภอเมืองแพร่ มีระดับน้ำอยู่สูงจากท้องน้ำเฉลี่ย 0.02 ม. มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 0.80 ลบ.ม.ต่อวินาที ส่วนที่ฝายแม่ยม มีระดับน้ำฝายเหนือ ต่ำกว่าฝายคอนกรีต 2.05 เมตร

สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำสำคัญๆ 4 แห่ง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำ     แม่สอง ตำบลเตาปูน อำเภอสอง ความจุอ่าง 65.80 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำเหลืออยู่ประมาณ 22.21 ล้าน ลบ.ม. หรือ 33.75%, อ่างเก็บน้ำแม่ถาง อ.ร้องกวาง ความจุอ่าง 30.62         ล้าน ลบ.ม. มีน้ำเหลืออยู่ประมาณ 19.25    ล้าน ลบ.ม. หรือ 62.86%, อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง อ.ร้องกวาง ความจุอ่าง 6.76 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำเหลืออยู่ประมาณ 3.95 ล้าน ลบ.ม. หรือ 58.47% และอ่างเก็บน้ำแม่มาน        อ.สูงเม่น ความจุอ่าง 18.75 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำเหลืออยู่ประมาณ 0.47 ล้าน ลบ.ม. หรือ 2.5%.