หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

ได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาส หันมาปลูกผักใช้น้ำน้อยสร้างรายได้

Author by 25/04/16No Comments »

2ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อ วันที่ 25 เม.ย.59 หลังจากปริมาณน้ำ ในแหล่งน้ำหลายแห่ง ของจังหวัดลำพูน มีปริมาณลดลง ทำให้เกษตรกรในจังหวัดลำพูน มีการปรับปรุงการเพาะปลูกพืช  โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำตื้น พร้อมทั้งให้น้ำแก่ต้นพืชให้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะเกษตรกรรายหนึ่งคือ  นายอดิสร   วันตา  อายุ 57 ปี เกษตรกร หมู่ 2 บ้านแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาส หันมาปลูกผักกวางตุ้ง แทนการปลูกพืชที่ใช้น้ำมาก โดยนำน้ำจากบ่อบาดาล ที่ขุดเจาะเองมาใช้รถแปลงผักกวางตุ้ง ซึ่งเป็นพืช ต้นทุนต่ำ แต่ ให้ผลผลิตอย่างรวดเร็ว สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

นายอดิสร เปิดเผยว่า  ตนมีพื้นที่ ทำการเกษตร จำนวน 4 ไร่ แบ่ง การเพาะปลูก ข้าว 2 ไร่ และ ปลูกผักกวางตุ้ง 2 ไร่  ในการเพาะปลูกจะใช้น้ำจากบ่อบาดาลน้ำตื้น ที่ขุดเจาะเองทั้งหมด  ให้น้ำแก่ต้นพืชสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 8 – 12 ชั่วโมง ซึ่งในช่วง ระหว่างที่รอผลผลิตจากข้าว  ผักกวางตุ้ง จะให้ผลผลิต ก่อน เนื่องจาก ใช้เวลา เพาะปลูกเพียง  1 เดือน ก็จำหน่ายได้ โดย มี พ่อค้ามาเหมาซื้อ ผลผลิตทั้งหมด ในราคา 15,000  บาท  จากต้นทุนที่ใช้ เพียง 3,000 บาท ซึ่ง หลังจากที่เก็บผลผลิตผักกวางตุ้ง จำหน่ายหมดแล้ว ก็จะปลูกมะเขือเทศ และ พริก สลับกันไป ตามความต้องการของตลาด ผักกวางตุ้ง เป็นพืชที่ ปลูกง่าย และ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ เกษตรกร ในหน้าแล้ง อยากให้เพื่อนเกษตรกรเอาแบบอย่างตน จะได้ไม่เดือดร้อนจากภาวะภัยแล้ง.