หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

ที่ระลึก

Author by 13/08/12No Comments »

         ที่ระลึก….รศ.ดร.โชค มิเกล็ด ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับเจ้าหน้าที่ในโอกาสเปิดบูธแสดงสินค้าในงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดเชียงใหม่ ลานจอดรถหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555.