หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 7 “๕ ทศวรรษ เกษตร มช. รวมพลังสร้างสรรค์ องค์ความรู้สู่ชุมชน”

Author by 9/12/14No Comments »

header          คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 7 “5 ทศวรรษ เกษตร มช. รวมพลังสร้างสรรค์ องค์ความรู้สู่ชุมชน” ขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2558 รวม 5วัน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองในวาระที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งสถาบันใน ปีพุทธศักราช 2558 เผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์เกษตร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานต้นแบบของเกษตรกรหรือผู้ประกอบการด้านการเกษตร  ด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภายในงานมีกิจกรรมที่เกี่ยงข้องกับการเกษตรมากมาย อีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นกิจกรรมหลักที่น่าสนใจ คือ “กิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น” ที่มีหลักสูตรหลากหลายสำหรับผู้ที่สนใจ อาทิเช่น การอบรมเห็ดถั่งเฉ่า เห็ดหนอนมหัศจรรย์ที่ทีมคณาจารย์ของคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิจัยเพาะเลี้ยงได้สำเร็จเป็จเจ้าแรกในประเทศไทย ซึ่งจะเปิดอบรมให้ความรู้ตั้งแต่การเลี้ยงเชื้อ การคัดเลือกหนอนไหม การดูแลรักษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การอบรมปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปทำเองได้ การอบรมการปลูกผักสวนครัวในคอนโดฯที่เหมาะสำหรับการปลูกผักในชีวิตประจำวันในยุคปัจจุบัน เน้นการปลูกผักสวนครัวหลังบ้านและในกระถางสำหรับบ้านที่มีพื้นที่น้อยและคับแคบผักสวนครัวสามารถปลูกรับประทานได้ตลอดทั้งปี ปลอดสารพิษและยังสามารถใช้เป็นไม้ประดับเก๋ๆได้อีกด้วย การอบรมการจัดช่อดอกไม้ตั้งแต่การจัดช่อบูเก้ การจัดดอกไม้งานคอกเทล การจัดดอกไม้บนโต๊ะอาหาร และการจัดดอกไม้เชิงพาณิชย์ให้สำหรับผู้ที่เข้าอบรมสามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ได้อีกทางหนึ่งด้วย นี้เป็นเพียงตัวอย่างการหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ยังมีหลักสูตรอีกหลากหลายที่น่าสนใจ เช่น เส้นทาง    สายกาแฟอราบิก้าสู่แบรนด์โลก, การปั้นผลไม้จิ๋วและการผลิตไบโอแก๊สในครัวเรือน         เป็นต้น

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้วต.สุเทพอ.เมืองจ.เชียงใหม่ 50200โทรศัพท์: 0-5394-4088,08-3323-2538 โทรสาร: 0-5394-4666, 0-5321-5175 รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2557″หากหลักสูตรใดมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว ทางคณะฯ ขอปิดรับสมัครก่อนเวลาที่กำหนด”ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ เวปไซต์ http://www.agri.cmu.ac.th/ และ http://www.kasetfair2015.agri.cmu.ac.th/.