หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

ฝางส่งมอบเงินช่วยเกษตรกร คาดภายในเดือน ธ.ค.ครบถ้วน

Author by 10/12/14No Comments »

thainews180      อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ปี 57 ในพื้นที่ตำบลแม่คะ และตำบลแม่สูน จำนวน 424 ราย ตั้งเป้าแล้วเสร็จภายในต้นเดือนธันวาคม

เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่โรงแว๊กซ์ส้มจักรพรรดิ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส นายอำเภอฝาง ได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ตำบลแม่คะ และตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 424 ราย ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเป็นเงินไร่ละ 1,000 บาท จำนวนไม่เกิน 15 ไร่ และไม่เกิน 15,000 บาทต่อหนึ่งครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าว ประจำปีการผลิต 2557/2558

โดยนายชูศักดิ์ เทพสาร เกษตรอำเภอฝาง กล่าวว่า ในอำเภอฝาง มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนจำนวน 3,822 ครัวเรือน ตรวจสอบและรับรองสิทธิระดับอำเภอแล้ว จำนวน 2,531 ครัวเรือน ยังคงเหลือ 1,291 ครัวเรือน ซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ และรอการตรวจสอบสิทธิ คาดว่าจะสามารถมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาให้แล้วเสร็จครบทุกรายภายในต้นเดือนธันวาคมนี้ สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ธ.ก.ส.สาขาแม่สูน และธ.ก.ส.สาขาฝางได้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากและจ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว จำนวน 386 ราย วงเงิน 2,973,750 ล้านบาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรที่ได้รับ   การช่วยเหลือตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มี  รายได้น้อยให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพต่อไป.