หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

ที่ระลึก

Author by 15/08/12No Comments »

ที่ระลึก…..นายนภดล ธิยะใจ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ   ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำแก้มลิง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555  โดยมี รศ.อาคม กาญจนประโชติ ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ  และ นางรัชวดี ศรีประพันธ์ ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ เป็นผู้กล่าวรายงาน.