หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

ที่ระลึก…นายมนัส ขันใส่ นายอำเภอเชียงดาว

Author by 18/08/12No Comments »

             ที่ระลึกนายมนัส ขันใส่ นายอำเภอเชียงดาว ถ่ายภาพเป็นระลึกร่วมกับ รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก และผู้เข้าร่วมงานปลูกป่า ตามโครงการประชาอาสา แปดร้อยล้านกล้า แปดสิบพรรษา มหาราชินี  ณ บ้านหนองเต่า ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2555 โดยมี ชาวบ้านหมู่บ้านห้วยลึก หมู่บ้านใหม่สามัคคี หมู่บ้านห้วยไส้ หมู่บ้านป่าบงงาม และหมู่บ้านนาน้อย จำนวน 600 คน.