หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

ศึกษาหลักสูตร…นายพินัย อนันตพงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Author by 20/08/12No Comments »

ศึกษาหลักสูตร…นายพินัย อนันตพงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นำนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 59 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชไทย ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและนำชม เมื่อเร็วๆนี้.