หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

เกษตรตำบลดีเด่น…นายทนงศักดิ์ หน่อสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

Author by 27/08/12No Comments »

 

เกษตรตำบลดีเด่น…นายทนงศักดิ์ หน่อสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ฟ้าหลวง เกษตรตำบลดีเด่นของจังหวัดเชียงราย ให้การ ต้อนรับและบรรยายสรุปผลงานแก่คณะกรรมการ จากสำนักส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 6 จ.เชียงใหม่ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรตำบลดีเด่นระดับเขต เมื่อเร็วๆนี้.