หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรติดตามสถานการณ์ผลกระทบจากแผ่นดินไหว

Author by 14/05/14No Comments »

ภาพข่าว 6(1) copy        เมื่อวันที่ 10 -11 พฤษภาคม 2557 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้นายชาตรี บุญนาค       ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการเจ้าหน้าที่ และสำรวจความเสียหายของสำนักงานเกษตรอำเภอ   ป่าแดด สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว   สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย และบ้านของ ..ฐิชยา จุมปู ตำแหน่ง เจ้าพนักงานชำนาญการ, ..อมรรัตน์ เตชะปิตุ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ, นางวลีกาญจน์ เรืองสวัสดิ์ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ และบ้านของนายเอ็ม เรือนแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมชำนาญการ ซึ่งทั้งหมดได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ทำให้อาคารสำนักงาน บ้านพัก ทรัพย์สิน ได้รับความเสียหาย

นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขต 6 เชียงใหม่ กล่าวว่า “จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 และเกิดอาฟเตอร์ช็อคอย่างต่อเนื่องนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร โดยนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มีความเป็นห่วงเป็นใยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคนที่อยู่ในพื้นที่เป็นอย่างมาก จึงมอบหมายให้กระผม ร่วมกับผู้บริหารสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจและสำรวจความเสียหายต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน และทรัพย์สินของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อทางกรมส่งเสริมการเกษตรจะได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ของหน่วยงานให้มีความพร้อมสำหรับให้บริการพี่น้องประชาชนต่อไป”.