หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

Rice for Life ปลูกข้าวฉลองครบรอบ 40 ปีคณะผลิตฯน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

Author by 20/08/14No Comments »

10441335_758799287489893_114846535214729331_n         คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการปลูกข้าว (Rice for Life) ฉลองครบรอบ 40 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร แปลงสาธิต หน้าอาคารกำจร  บุญแปง คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร  ยศราช  อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน จากนั้น ทีมผู้บริหาร คณบดี แขกผู้มีเกียรติ และนักศึกษาจะร่วมกันปลูกข้าวในแปลงสาธิต  และอีกกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์น่าสนใจ คือ การแข่งขันปลูกข้าว โดยมีการแบ่งการเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททีมผู้บริหาร  และประเภททีมรวม อาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ของแต่ละสาขา  บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

รองศาสตราจารย์ประวิตร  พุทธานนท์  คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวว่า  ”ในวาระครบรอบ 40 ปี ของคณะผลิตกรรมการเกษตร  ในปี 2557 นี้  ทางคณะผลิตกรรมการเกษตรได้เตรียมจัดกิจกรรมต่างๆ หลากหลายกิจกรรมภายใต้แนวคิด “คณะผลิตกรรมการเกษตร น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”       เพื่อฉลองในโอกาสดังกล่าว ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศด้านการเกษตร ในระดับ      นานาชาติ” และเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557        ได้จัดโครงการปลูกข้าว Rice for Life เพื่อร่วมเผยแพร่การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีการปลูกข้าวแบบดั้งเดิม(การดำนา)   ให้ผู้ร่วมโครงการได้เห็นประโยชน์ และตระหนักถึงความสำคัญของวิธีชิวิต เกษตรกรรม ดั้งเดิมของชาวนาไทย ร่วมสืบสานวีถีชาวนาไทยให้คงอยู่คู่คนไทยตลอดไป”.