หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

กงสุลจีนใหม่ยันสนับสนุน การค้า-ลงทุนและเที่ยว ชม.

Author by 30/10/16No Comments »

กงสุลจีนเยี่ยม สปข.3            เมื่อเร็วๆ นี้ ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ คณะผู้บริหารของสำนักประชาสัมพันธ์ 3 ให้การต้อนรับ นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายเอนก แนมทอง รักษาการ ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3น.ส.ชนิสา ชมศิลป์ ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นางศศิธร สุดเจริญ ผอ.ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์น.ส.ธนวันต์ ชุมแสง ผอ.ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค ต้อนรับ ซึ่งกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนฯ ได้พบปะ หารือแนวทางความร่วมมือในการสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การค้า การท่องเที่ยว ต่อไปในอนาคต

กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นเมืองสำคัญด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การเกษตร รวมถึงเป็นจังหวัดที่มีชาวต่างชาติ และชาวจีนเข้ามาพำนักในระยะยาว ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มี  ศักยภาพสูง ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เนื่องจากมีทรัพยากรที่สมบูรณ์ โดยรายได้หลักของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ที่การท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวจีน และนักลงทุนชาวจีน ก็ให้ความสนใจจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมาก เมื่อตนเองเดินทางมารับตำแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่ ก็จะเร่งส่งเสริม สนับสนุน ความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุน การศึกษา การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และสนับสนุนการพำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ของชาวจีนที่จะเดินทางมาลงทุนและท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ จะพยายามส่งเสริมให้เกิดการแลเปลี่ยนความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายในทุก ๆ ด้านให้เพิ่มมากขึ้น.