หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

กงสุลใหญ่จีนระบุนักท่องเที่ยวกว่า 2.5 แสนมาเที่ยวภาคเหนือ

Author by 17/02/15No Comments »

คณะสภาอุตสาหกรรม         เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ นายเฉา เสียวเหลียง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลตรุษจีน และความสัมพันธ์ไทย-จีนครบรอบ 40 ปี โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ผวจ.เชียงใหม่ นายณรงค์ อ่อนสอาด ผวจ.ลำพูน พร้อมกงสุลใหญ่ กงสุล กงสุลกิตติมศักดิ์ นายกสมาคมนักธุรกิจไทย-จีนเชียงใหม่ นักธุรกิจ และสื่อมวลชนจากทั่วภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมงาน นายเฉา เสี่ยวเหลียง กล่าวขอบคุณผู้มาร่วมงาน และว่าในปี 2557 ที่เพิ่งผ่านมา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนพัฒนายิ่งขึ้น มีการไปมาหาสู่กันทั้งโดยรัฐบาล และประชาชนอย่างแน่นเฟ้น

เดือนธันวาคม 2557 นายกรัฐมนตรีจีนและนายกรัฐมนตรีไทยได้พบปะเจรจากัน ในเรื่องรถไฟและการค้าทางการเกษตร ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะขยายความร่วมมือในด้านชลประทาน พลังงาน การศึกษาและวัฒนธรรม ส่วนประเทศจีนกมีนายเมิ่ง เจี้ยนจู้ ทูตพิเศษประธานาธิบดี สี จิ้นผิง และคณะมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคเหนือหลายจังหวัดได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนประเทศจีน และคณะจากหลายเมืองของจีน อาทิ เมืองเฉิงตู และเมืองจิ่นเต๋อเจิ้นได้มาเยือนประเทศไทย ซึ่งประสบผลสำเร็จในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี อาทิ ความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง การค้า วัฒนธรรมและการศึกษา ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม 2557 มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามายังประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่กว่า 250,000 คน เพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า มีครูสอนภาษาจีนในภาคเหนือ 400 คนเศษ นักศึกษาจีนกว่า 2,000 คน โดยสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือหลายแห่งได้ร่วมมือกับฝ่ายจีนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกันเป็นประจำ ซึ่งมีส่วนส่งเสริมความสัมพันธไมตรีระหว่างจีนกับไทย ซึ่งครบรอบ 40 ปีในปีนี้ ให้ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น.