หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

กฟภ.บริการผู้ใช้ไฟฟ้าเมืองเชียงใหม่ จัดตั้งสำนักงานกฟภ.เขต2เปิดส.ค.นี้นางสาวบุญศิริ บุญศิริธรรม ประชาสัมพันธ์

Author by 26/07/12No Comments »

กฟภ. พัฒนาการให้บริการผู้ใช้ไฟ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่โดย การจัดตั้ง   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่  2 บริการประชาชนหลายตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่

นายปรีชา ทรงศิริทัตต์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  เป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภค รับผิดชอบในพื้นที่ 75 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ สมุทรปราการ)   มีภารกิจในการจัดหาและให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งภายในประเทศและประเทศข้างเคียง ได้ตามมาตรฐานสากล  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งคุณภาพของสินค้าและบริการ โดยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหาร การจัดการเชิงธุรกิจที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพตลาด รวมทั้งพร้อมสำหรับการแข่งขันทางธุรกิจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่  มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตจำหน่าย    และให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชน    ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ใน 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่  จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอน     ซึ่งส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญด้านสถานที่ท่องเที่ยว  มีประชาชนอยู่อาศัยจำนวนมาก  และมีอัตราการใช้ไฟฟ้าปริมาณสูง  โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจและการท่องเที่ยวในภาคเหนือ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเหมาะสม และการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟในท้องถิ่นกระทำได้ด้วยความรวดเร็ว    สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  นายณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ  ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จึงได้ลงนามอนุมัติให้จัดตั้ง  “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2″   เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555  โดยโอนผู้ใช้ไฟบางส่วนของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่  ดังนี้   ผู้ใช้ไฟหมู่ที่ 1 – 14  ตำบลสุเทพ / หมู่ที่ 1 – 4 , 9 – 10  ตำบลแม่เหียะ / หมู่ที่ 1 – 13 ตำบลป่าแดด / ตำบลหายยา (บางส่วน) / ตำบลศรีภูมิ (บางส่วน) / หมู่ที่ 1 – 5  ตำบลช้างเผือก และเทศบาลตำบลช้างเผือก

นายปรีชา กล่าวอีกว่า ดังนั้นขอให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว ติดต่อบริการด้านกระแสไฟฟ้าที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2  ตั้งอยู่ที่ ศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หมู่บ้านนักกีฬา 700 ปี)  ถนนคันคลองชลประทาน  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการประมาณเดือนสิงหาคม 2555 เป็นต้นไป อนึ่ง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่  ถนน เชียงใหม่-ลำพูน  ตำบลวัดเกต  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  ยังเปิดให้บริการเป็นปกติ.