หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เชียงใหม่ ผู้จัดงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ ปี 2563 หรือ Chiang Mai Design Week 2020แสดงผลงานแฟชั่นโชว์ Life is Beautiful

นายสมเด็จ​ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่ากรมฯ​ ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการดำเนินธุรกิจแฟชั่นในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยมีความท้าทาย จากการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่อไวรัสโควิด- 19​ กรมฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ ตลาดนำการผลิต และแนวนโยบาย ตั้งรับ ปรับตัว และหาโอกาส เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการช่วยผู้ประกอบการให้ก้าวข้ามผ่านความท้าทายเหล่านี้ ด้วยการผลักดันการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย รวมถึงสร้างโอกาสทางการแข่งขันในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการส่งเสริมและยกระดับสินค้าท้องถิ่นผ่านกิจกรรมแสดงผลงานในงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2563 ที่จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสและขยายช่องทางการตลาดสินค้าของผู้ประกอบการทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์สามารถกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการส่วนภูมิภาค ให้เกิดการพัฒนาสินค้าในด้านการออกแบบและการสร้างสรรค์ให้เกิดความแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไปตลอดจนสามารถยกระดับแบรนด์สินค้าแฟชั่นไทยสู่ระดับสากล ผ่านการแสดงผลงานในรูปแบบแฟชั่นโชว์

“From​ Realway​ to​ Runway”  กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ได้รับการออกแบบหลักสูตรระยะสั้นที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านการออกแบบ การพัฒนาแบบตัด การตัดเย็บสินค้า​ ต้นแบบ และการนำเสนอสินค้าแฟชั่นกับผู้ซื้อ ผู้บริโภค ในตลาดออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อสร้างโอกาสในการก้าวเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกแฟชั่นในอนาคต กระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิดการพัฒนาและยกระดับสินค้าแฟชั่นให้มีความทันสมัย มีความเป็นสากลสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ความต้องการของผู้บริโภค และสามารถดำเนินธุรกิจแฟชั่นได้ในรูปแบบใหม่ ด้วยการขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้า และยกระดับงานออกแบบด้วยนวัตกรรม​ Innovation​-Driven การสร้างมูลค่า​ Value  Creation  และการปรับเปลี่ยนโมเดลทางธุรกิจในยุควิถีใหม่ New Normal ให้ผู้ประกอบการสามารถ ตั้งรับปรับตัว และหาโอกาสในเศรษฐกิจยุคดิจิตอล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2563 ที่โรงแรมไอบิสสไตล์จังหวัดเชียงใหม่

“Life​ is​ Beautiful​” กิจกรรมแฟชั่นโชว์ ในการแสดงผลงานการออกแบบของผู้ประกอบการจากโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่นปี 2563 มากกว่า 40 ลุก I love Flower Farm อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ รีวิวสินค้าแฟชั่นถูกนำเสนอในรูปแบบใหม่ ด้วยการผสมผสานแบรนด์สินค้าแฟชั่น mix and match ซึ่งเป็นแนวคิดของคนรุ่นใหม่ในการแต่งกาย เพื่อสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมแฟชั่นโชว์นำไปปรับใช้ในการแต่งกายให้รู้สึกสนุกสนานเข้ากับช่วงเวลาของความสุขและการเฉลิมฉลองและการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภายใต้บรรยากาศอบอุ่นในทุ่งดอกไม้และแสงแดดอ่อนๆยามเย็น ให้ความรู้สึกอบอุ่น