หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงพาณิชย์จัดงานอนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้ประชาคมอาเซียนที่จังหวัดเชียงใหม่

Author by 20/05/14No Comments »

1 copy      เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ..2557 เวลา 11.00 . เชียงใหม่ฮอล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ นายนาวิน สินธุสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมกับนายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์  และผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนผู้แทนจากหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ นักธุรกิจสถาบันการศึกษา และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ร่วมเปิดงาน   นิทรรศการอนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้ประชาคมอาเซียนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โดยนายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กล่าวว่า งาน”อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชา คมอาเซียน” เป็นงานที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลความรู้และสร้างความเข้าใจ ผ่านการจัดนิทรรศการ เพื่อให้บุคลากรทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าใจในประชาคมอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ซึ่งเป็นป็นโครงการต่อเนื่องจากการจัดงานเดียวกัน ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร เมื่อปลายปีที่ผ่านมา

โดยกระทรวงพาณิชย์ได้จัดงานดังกล่าวในภูมิภาค เลือกจังหวัดสำคัญที่มีศักยภาพและเป็นศูนย์กลางด้านประชาคมอาเซียนของไทยในแต่ละภูมิภาค ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่งที่สำคัญ อยู่ติดกับพม่า และยังมีการเดินทางเชื่อมโยงกับจีน พม่า ลาว และสามารถเชื่อมโยงได้ถึงอินเดีย ความตื่นตัวของผู้ประกอบการ จึงมีมาก ที่สำคัญจะดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในจังหวัดมากขึ้น ภายใต้แนวคิด รู้ก่อน พร้อมก่อน ชนะก่อน โดยนำองค์ความรู้และสาระต่าง ๆ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมาแสดงในรูปนิทรรศการ การสัมมนา การเสวนาทางวิชาการและการแสดงและจำหน่ายสินค้า

ภายในนิทรรศการมีการจัดแบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 “Hello Asean รู้จักอาเซียน” เป็นการเปิดมุมมองอาเซียน ผ่านตัวอักษร A-Z บนเกมบันไดงูยักษ์และอุโมงค์วิวัฒนาการ ที่บอกเล่าความเป็นมาของประชาคมอาเซียน โซนที่ 2 “Investigate Asean รู้เขาแล้วดูเรา เรียนรู้ประเทศอาเซียนในมุมต่างๆ” เจาะลึกทุกมุมมอง รู้จุดแข็ง จุดอ่อนของทุกประเทศในอาเซียนผ่านหนังสือประจำชาติเล่มยักษ์และห้องสมุดวิดีโอ สนุกกับเกม 20 คำถาม โซนที่3 “Way to go โอกาส ความท้าทาย กลยุทธ์” เตรียมพร้อมและเข้าถึงทุกกลยุทธ์จากภาครัฐและภาคเอกชนบนหมากรุกยักษ์ และในโซนที่ 4 “Seize the Moment เราจะเป็นอย่างไรเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ปรับตัวรับสถานการณ์และผลกระทบน่ารู้ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศของเรา จังหวัดของเรา และตัวเรา ผ่านตัวแทนหลากหลายอาชีพในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ภายในงานยังมีสินค้าธงฟ้าให้ผู้ที่สนใจได้เลือกซื้อ

นิทรรศการ”อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้ประชาคมอาเซียนเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 – 20.00 น. เข้าชมฟรี ณ เชียงใหม่ฮอล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่.