หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงพาณิชย์จัดใหญ่ งาน TOP THAI BRANDS

Author by 26/08/15No Comments »

Top Thai Brands_Artwork E2      นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รอง ผวจ.เชียงใหม่ และนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกันเปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ จะจัดงาน TOP THAI BRANDS แสดงสินค้าระดับนานาชาติ ครั้งแรกในภูมิภาค ระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งจะมีผู้ประกอบการร่วมออกงานแสดงสินค้ากว่า 450 ราย ที่ได้รับการคัดสรรแล้ว เป็นทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีศักยภาพระดับส่งออก ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการ OTOP จากทั่วประเทศที่ประสบความสำเร็จในเวทีโลก โดยคาดหวังว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 50,000 คน และมีเงินเดินสะพัดในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 200 ล้านบาท

สำหรับสินค้าที่นำมาจัดแสดงและจำหน่าย มี 9 ประเภท ได้แก่สินค้าตกแต่งบ้าน เสื้อผ้า อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค อัญมณี ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยความงาม สินค้าหัตถกรรมร่วมสมัย กลุ่มสินค้าบริการ นอกจากนั้นในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมและข้าวไทย การสัมมนาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบรนด์ การทำธุรกิจ การเจรจาจับคู่ธุรกิจ โดยเชิญนักธุรกิจจากต่างประเทศกว่า 200 ราย  จึงเชิญชวนประชาชนร่วมงาน TOP THAI BRANDS  ซึ่งจะเป็นการประกาศศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ในการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ และประเทศแถบ      อาเซียน เช่น ลาว เมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป.