หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมจัดงาน มหกรรมสินค้าช่วยค่าครองชีพ

          IMG_4649แถลงข่าวนางประนอม เฉินบำรุง ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 นายพรเทพ การศัพท์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 นางอรพรรณ ตันติวีรสุต ผอ.ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิค นางศิริพร ตันติพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และนายศักดิ์ชัย เหลืองสถิตกุล ผอ.ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Outlet สินค้าอุตสาหกรรมมหกรรมสินค้าช่วยค่าครองชีพ อก.คืนความสุขให้ประชาชน ห้องพุดพิชญา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้.

          กระทรวงอุตสาหกรรมเอาใจผู้บริโภคจัดงาน Outlet สินค้าอุตสาหกรรม มหกรรมสินค้าช่วยค่าครองชีพ อก.คืนความสุขให้ประชาชน ระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2557   ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 .ทุ่งโฮเต็ล .เมือง .เชียงใหม่

เมื่อวันที่  1 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพุดพิชญา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ นางประนอม เฉินบำรุง ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาห กรรมภาคที่ 1 นายพรเทพ การศัพท์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 นางอรพรรณ ตันติวีรสุต   ผอ.ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรม     เซรามิค นางศิริพร ตันติพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และนายศักดิ์ชัย เหลืองสถิตกุล ผอ.ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Outlet สินค้าอุตสาหกรรม ฯ

นางประนอม เฉินบำรุง ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะที่เป็นหนึ่งในกระทรวงหลักด้านเศรษฐกิจและมีหน้าที่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการโดยตรง ได้รับนโยบายเร่งด่วนจาก คสช. ที่มอบหมายให้กระทรวงด้านเศรษฐกิจจัดกิจกรรมเพื่อบรรเทาปัญหาค่าครองชีพแก่ประชาชน     จึงได้จัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการจากทั่วประเทศนำสินค้ามาจำหน่ายในราคาโรงงาน เพื่อช่วยเหลือประชาชน เช่น ข้าวสาร น้ำตาลทราย ไข่ไก่ และเครื่องอุปโภค บริโภคอื่นที่จำเป็น ภายใต้แนวคิดงาน Outlet สินค้าอุตสาหกรรม มหกรรมสินค้าช่วยค่าครองชีพ อก.คืนความสุขให้ประชาชน ที่ยึดหลักว่าสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นต้องลดราคาจริง ถูกจริง ถูกกว่าท้องตลาด และเป็นสินค้าใหม่ในราคาโรงงาน

สำหรับงาน Outlet สินค้าอุตสาห กรรม ครั้งนี้ มีผู้ประกอบการจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานจำหน่ายสินค้ากว่า 400 รายนำ สินค้าคุณภาพดีและสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ มาจำหน่ายที่ถูกกว่าท้องตลาด 10-20 % โดยเฉพาะน้ำตาลจาก ราคา 23 บาท เหลือเพียง 17 บาท นอกจากนั้นยังมีสินค้าอุปโภค/บริโภคจากเครือสหพัฒน์และเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมถึงสินค้าโรงงานจากผู้ผลิตโดยตรงเช่น เสื้อผ้า ของใช้ ของตกแต่ง รวมถึงสินค้าโอทอป จากศูนย์ภาคฯ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ และสินค้าที่น่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด คือเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ที่ได้มาตรฐาน มอก.ที่นำมาจำหน่ายในคาราพิเศษ

ด้านนางศิริพร ตันติพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มเติมว่า นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมด้านวิชาการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบคลินิกอุตสาห กรรม เพื่อให้บริการปรึกษาแนะนำทางด้านต่างๆโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การให้คำ ปรึกษาด้านการตลาด ด้านเงินทุนหมุนเวียนเพื่ออุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  พร้อมกิจกรรมบนเวที เช่น การเล่นเกมส์แจกรางวัล ถาม-ตอบ ด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรม การจำหน่ายสินค้าราคาบาทเดียว การจำหน่ายสินค้าช่วงนาทีทอง และกิจกรรมบันเทิงต่างๆ โดยตลอดระยะเวลาการจัดงาน คาดการณ์มีรายได้สะพัดตลอดช่วงระยะเวลาการจัดงานกว่า 20 ล้านบาท

งาน Outlet สินค้าอุตสาหกรรม มหกรรมสินค้าช่วยค่าครองชีพ อก.คืนความสุขให้ประชาชน   จะจัดในระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-20.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และจะมีพิธีเปิดงานโดยอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น.