หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

“กลุ่มเซ็นทรัล” หนุนสินค้าชุมชน ขึ้นห้างใหญ่มากกว่า500 รายการ

          thainews180บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ทุ่มเทกว่า 3 ปีในการสร้างให้ชุมชนของไทยดำเนินธุรกิจได้ภายใต้ชื่อสินค้าชุมชนของเราโดยสามารถสร้างยอดขายเกิดรายได้แก่ชุมชนจนดำเนินธุรกิจได้ด้วยตัวเอง พร้อมเร่งให้เกิดการส่งต่อความรู้แก่ชุมชนรอบข้างเพื่อสร้างสังคมแห่งการให้ พร้อมจัดกิจกรรมพิเศษ ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ นำสินค้าชุมชนภายใต้โครงการสินค้าชุมชนของเรามาจัดแสดง สาธิต และจำหน่ายในมหกรรมสินค้าชุมชน พร้อมร่วมส่งเสริมข้าวไทยหลากหลายสายพันธุ์ให้เป็นที่รู้จัก

นางบุษบา จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า ในระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมากลุ่มเซ็นทรัลทุ่มเทในการสร้างให้ชุมชนของไทยมีความเข้มแข็งและ แข็งแกร่ง จนสามารถผลิตสินค้าออกมาเพื่อจำหน่ายในตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ ภายใต้โครงการ “สินค้าชุมชนของเรา”

กลุ่มเซ็นทรัลให้การช่วยเหลือชุมชนอย่างจริงจัง ตั้งแต่การส่งทีมจัดซื้อซึ่งมีความสามารถสูงในการคัดสรรสินค้า ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ในการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและมีคุณสมบัติตรงต่อ ความต้องการของตลาด พัฒนาชุมชน ด้วยการเข้าไปมีส่วนปรับปรุงศักยภาพด้านการผลิตของชุมชน เช่น การสนับสนุนในด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จนสามารถนำมาจำหน่ายในห้างร้านของเครือกลุ่มเซ็นทรัล ได้แก่ ท็อปส์ ไทวัสดุ และโฮมเวิร์ค โดยมีสินค้าจากชุมชนนำมาจำหน่ายมากกว่า 500 รายการ ประกอบด้วย สินค้าประเภทพืชผลเกษตรชุมชน, สินค้าเอกลักษณ์ดั้งเดิม และสินค้าดีไซน์แปลกทันสมัย

นอกจากนี้ยังประสานงานให้ความช่วยเหลือในปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อ การผลิตต่างๆ เช่น ติดต่อประสานงานให้ชุมชนได้รับสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า อีกทั้งติดต่อแหล่งเงินกู้ของภาครัฐโดยใช้ยอดการสั่งซื้อจากกลุ่มเซ็นทรัล เป็นเครื่องรับประกันในการกู้เงินของชุมชน ทำให้ชุมชนสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ นอกจากนี้ยังดูแลให้ความรู้ และปรับปรุงในขั้นตอนการผลิตเพื่อให้สินค้าที่ชุมชนผลิตสู่ตลาดนั้นได้ มาตรฐานทั้งสินค้าและการออกแบบผลิตภัณฑ์ จนถึงวันนี้ชุมชนต่างๆ กว่า 59 ชุมชนในกว่า 31 จังหวัดทั่วประเทศมีการเติบโตของยอดขายสินค้าชุมชนตั้งแต่ปี 2012 จนถึงปัจจุบันเติบโตขึ้นปีละ 40% โดยมียอดขายแล้วทั้งสิ้น 122.14 ล้านบาท อีกทั้งมีการประสานความรู้และแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาระหว่างชุมชนไทยและการค้า ปลีกสมัยใหม่ให้ชุมชนดำเนินธุรกิจได้

ความมุ่งหวังของกลุ่มเซ็นทรัลในการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ทาง ธุรกิจอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ และยกระดับจากสินค้าชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการรายย่อย (SME) ทั้งยังได้วางเป้าหมายให้ทุกชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการสร้างสรรค์สินค้า พร้อมส่งต่อองค์ความรู้ในการผลิต สร้างให้เกิดวัฏจักรแห่งการให้และแบ่งปัน สานต่อน้ำใจไปยังสังคมรอบข้าง นับเป็นการสร้างอาชีพแก่ชุมชนให้มีความยั่งยืนและสมบูรณ์ด้วยตัวเอง จนเติบโตเป็น SMEs ได้ นับเป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพราะหาก SMEs ที่มีความแข็งแกร่งจะสร้างเศรษฐกิจของไทยให้แข็งแกร่งไปพร้อมกัน กลุ่มเซ็นทรัลพบว่าการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนให้เข้าใจทุกขั้นตอนของการทำ ธุรกิจ จนถึงขั้นตอนการจัดจำหน่ายสู่ผู้บริโภคในระบบค้าปลีกสมัยใหม่นั้นส่งผลให้ ชุมชนสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

การสร้างตราสินค้า “สินค้าชุมชนของเรา” จึงเป็นส่วนผลักดันให้สินค้ามีภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งและแข่งขันกับสินค้า อื่นๆ ในตลาดทั้งในและต่างประเทศ ทั้งยังสะท้อนให้เห็นว่าสินค้าชุมชนเป็นสินค้าที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ท้อง ถิ่น เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่มีมูลค่า เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการแข่งขันทางการตลาด เมื่อเปิดตลาด AEC ในปี 2558 และดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนในอนาคต และตราสินค้า “สินค้าชุมชนของเรา” คือหนึ่งสิ่งสะท้อนว่าชุมชนได้รับรายได้จากความช่วยเหลือที่กลุ่มเซ็นทรัล สร้างขึ้น จนเป็นผลิตภัณฑ์แห่งหัวใจ ผลิตผลแห่งรอยยิ้ม โดยประชาชนสามารถร่วมอุดหนุนสินค้าได้ ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตลอดจนมีวางจำหน่ายที่ ท็อปส์, ไทวัสดุ และโฮมเวิร์คทุกสาขาทั่วประเทศ.