หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้าง กระตุ้นเงินออมสร้างความเชื่อมั่น

Author by 27/01/16No Comments »

thainews180                กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) สัญจร พบสมาชิก จังหวัด กระตุ้นเงินออม สร้างความเชื่อมั่น พร้อมแจงสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการแก่สมาชิก ณ จังหวัดน่าน

ณ โรงแรมเทวราชจังหวัดน่าน  เมื่อต้นสัปดาห์นี้นางผานิตย์ มีสุนทร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ   เป็นประธานเปิดการสัมมนาประชาสัมพันธ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว(กสจ.) ในหัวข้อ “กสจ.สัญจรพบสมาชิก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน แพร่ พะเยา และจังหวัดเชียงราย โดยมี นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะกรรมการบริหารกองทุน สำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ มาร่วมบรรยายให้ความรู้ด้วย

กสจ.สัญจรพบสมาชิก เพื่อ กระตุ้นเงินออมสู่ลูกจ้างประจำส่วนราชการ สร้างความเชื่อมั่นกองทุนฯ พร้อมแจงสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ แก่สมาชิก” เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและความเคลื่อนไหวในด้านต่างๆ ของกองทุน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสิทธิประโยชน์ ที่จัดขึ้นสำหรับสมาชิก กสจ. ให้มีเงินออมไว้ใช้เมื่อเกษียณอายุ และสร้างหลักประกันให้แก่ครอบครัว เมื่อสมาชิกพ้นวันทำงานหรือเสียชีวิต

นางผานิตย์ มีสุนทร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวว่า จากผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 กสจ.มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 20,086.61 ล้านบาท มีลูกจ้างประจำของส่วนราชการทั่วประเทศเป็นสมาชิก 112,545 ราย จากหน่วยงานทั้งหมด 2,827 แห่ง ทั้งนี้จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดที่มีลูกจ้างให้ความสนใจสมัครเป็นสมาชิก กสจ. เป็นจำนวนมาก เนื่องจากตระหนักถึงสิทธิ และเล็งเห็นประโยชน์ของการวางแผนออมเงินในระยะยาว ส่วนลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการจะได้รับเงินก้อนเกือบ 2 แสนกว่าบาทอีกด้วย.