หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

การค้าชายแดนไทย -ลาว จุดบ้านฮวกไทยเกินดุลปี 2558

Author by 1/02/16No Comments »

thainews180                มูลค่าการค้าชายแดนไทย – สปป. ลาว ที่จุดผ่อนปรนบ้านฮวก อ.ภูซาง จ. พะเยา ปี 2558 มีมูลค่ารวม 356 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 มูลค่า 124.66 ล้านบาท ไทยเป็นฝ่ายเกินดุลการค้า 312.37 ล้านบาท

จากการเปิดเผยของ  นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดพะเยา ว่า ภาวะการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว จุดผ่อนปรนบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา เดือนธันวาคม 2558 มีมูลค่าการค้ารวม 27.08 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 14.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ลดลง 0.64 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.31 โดยมูลค่าการส่งออก ในเดือนธันวาคม 2558 มีมูลค่าการส่งออก 20.90 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 18.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 47.09 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปี 2557 ลดลง 5.36 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.41

ประเภทสินค้าส่งออกในเดือนธันวาคม 2558 คือ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน วัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก อุปกรณ์ไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า สินค้าเบ็ดเตล็ด กรวดกรองน้ำ และเหล็ก ส่วนมูลค่าการนำเข้าในเดือนธันวาคม 2558 มีมูลค่า 6.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 3.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 169.43 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปี 2557 มีมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้น 4.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 322.60 สินค้าที่นำเข้าในเดือนธันวาคม 2558 คือ ลูกเดือย และหินโม่.