หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

ของบ 30 ล้านศึกษาเส้นทางรถไฟ นครสวรรค์-แม่สอด เพื่อส่งสินค้า

Author by 28/08/14No Comments »

thainews180            คมนาคม เสนอ ใช้งบ 30ล้านศึกษาสร้างเส้นทางรถไฟ นครสวรรค์-กำแพงเพชร-แม่สอด พร้อม ใช้พื้นที่ 90 ไร่หน้าสนามบินแม่สอด สร้างคลังสินค้า ชั่วคราว หลังพบการส่งสินค้าแออัดที่สะพานมิตรภาพไทย-พม่า

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) และรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เพื่อให้เป็นศูนย์กลางอาเซียนบนเส้นทางถนนสายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ East-West Economic Corridor: EWEC   เนื่องจาก ชายแดนไทย-พม่า อ.แม่สอด จ.ตาก  ถือว่าเป็นประตูการค้าชายแดนสำคัญของไทย ในกลุ่ม ประชาคมศรษฐกิจอาเซียน AEC ในอนาคต ที่มีมูลค่าการค้าชายแดน กว่า 50,000 ล้านบาทและจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังเปิดAEC  ซึ่งล่าสุดนับว่าเป็นเรื่องนี้สำคัญนักธุรกิจ-และประชาชนในพื้นที่ ที่ กระทรวงคมนาคม ได้มีการ เสนอ ใช้พื้นที่หน้าสนามบินแม่สอด สร้างคลังสินค้า พร้อมเสนอ งบ 30 ล้าน ศึกษาสร้างเส้นทางรถไฟ นครสวรรค์-กำแพงเพชร แม่สอด ในการประชุมคณะอนุกรรมการโครงสร้างพื้นฐาน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งที่ประชุมได้หารือถึงโมเดลการพัฒนาการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษให้สมบูรณ์ที่ด่านชายแดนไทย-พม่า อ.แม่สอดจ.ตาก เพื่อใช้เป็นต้นแบบโมเดลยำร่องการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยในส่วนนี้ พล.ท. ปรีชา จันทร์โอชา  แม่ทัพภาค 3และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด อีกแนวทางหนึ่งด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า ซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมการโครงสร้างพื้นฐานด่านศุลกากรยังได้หารือถึงโมเดลการพัฒนาการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษให้สมบูรณ์ ที่ด่านแม่สอดเพื่อมีแผนงานระยะเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาเพราะด่านแม่สอด มีการเชื่อมถนน EWEC แม่สอด- ไปเชิงเขาตะนาวศรี-ไปยังเมืองกอกาเรก (พม่า)  ใช้เป็นเส้นทาง ขนส่งสินค้าที่สำคัญซึ่งทางกรมทางหลวงกำลังก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกรฎาคม 2558 ส่วนทางหลวงหมายเลข12 ช่วง ตาก-แม่สอด ตอน1 ก่อสร้างเสร็จแล้ว ตอน2-3อยู่ระหว่างก่อสร้าง

ดังนั้นจะเหลือตอน 4 ระยะทาง 25.5 กม.1,400 ล้านบาท  โดยกระทรวงคมนาคมจะใช้งบปี 2558 เพื่อก่อสร้างให้ถนนสมบูรณ์  และในส่วนของกรมทางหลวงชนบท(ทช.) จะดำเนินการถนนในเขตนคร แม่สอด  และที่สำคัญคือ คมนาคม โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.)ได้เสนอของบศึกษารถไฟสาย นครสวรรค์ กำแพงเพชร-แม่สอด วงเงิน 30 ล้านบาท ซึ่งปัญหาที่ด่านแม่สอดตอนนี้ยังมีด่านศุลกากรที่แออัดมา ทางสภาพัฒนาเศรษฐกอจและสังคมแห่งชาติ(สภาพัฒน์) ยังได้เสนอให้แยกด่านศุลกากรในส่วนของรถบรรทุกสินค้ามาขอใช้พื้นที่บริเวณด้านหน้าของสนามบินแม่สอดซึ่งมีพื้นที่กว่า 90 ไร่ ใช้เป็นการชั่วคราว เป็นลักษณะคลังสินค้า หลังพบการจราจรและการขนส่งสินค้าแออัดมาก บริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  โดยให้กรมศุลกากร ไปจัดทำแผนและศึกษารายละเอียดเพื่อบริการ นักธุรกิจและประชาชนอย่างสะดวกรวดเร็ว

รายงานข่าวแจ้งว่า คสช.และรัฐบาล ได้เตรียมงบประมาณใช้เงินลงทุนประมาณ 5,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนาด่านการค้าชายแดนในเขตจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 5 ด่านที่เหลือคือ นอกจากที่ด่านแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก  ประกอบด้วย ด่านอรัญประเทศจ.สระแก้ว, ด่านหาดเล็ก (ท่าเรือคลองใหญ่) จ.ตราด , ด่านมุกดาหาร,ด่านสะเดา ,ด่านปาดังเบซาร์ จ.สงขลา  และในส่วนของการเตรียมความพร้อมในพื้นที่นั้นคณะของนายสุวัฒน์ พรหมสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนายเทอดเกียรติ       ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมคณะ ได้มีการเดินทางไปศึกษาสำรวจเส้นทาง EWEC แม่สอด-เมียวดี(พม่า)-สะหวันนะเขต(สปป.ลาว)-เว้ดานัง(เวีนยดนาม) เพื่อนำแนวทางมาพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจแม่สอด.