หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

ข้าวหอมมะลิอำเภอดอยสะเก็ดชนะเลิศ การประกวดงานฤดูหนาวเชียงใหม่

Author by 3/02/16No Comments »

thainews180                จังหวัดเชียงใหม่มอบรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลผลิตทางการเกษตรงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ 2559 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี สนองตอบความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559  เวลา 09.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์  ผวจ. เชียงใหม่เป็นประธานมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดผลผลิตทางการเกษตรงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนย์ราชการจังหวัด  เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืชผลเกษตร สนองตอบความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

จากที่จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2559 ณ บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของอำเภอ โดยมีการประกวดผลผลิตทางด้านการเกษตร จำนวน 8 ชนิด ได้แก่การประกวดข้าวเปลือกสันป่าตอง 1 , ข้าวเปลือกขาวดอกมะลิ105 , กล้วยน้ำว้า , มะพร้าวน้ำหอม, ฟักเขียว ,ฟักทอง ,และพืชสวนครัว

คณะกรรมการได้ตัดสินการประกวดผลผลิตทางการเกษตรเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย จึงได้มีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจการประกวดข้าวหอมมะลิ ปีการเพาะปลูก 2558/59 รางวัลชนะเลิศ นายดวงจันทร์ ขันแก้มมิ่ง ชาวอำเภอดอยสะเก็ด เงินรางวัล 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 นายณัฐพงษ์ ขันแก้วมิ่ง อำเภอดอยสะเก็ด รางวัล 4,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 นายวิเชียร แก้วแสง อำเภอสันป่าตอง รางวัล 3,000 บาท และรางวัลชมเชย นายประพัตร ปัณกัณฑ์ อำเภอสันป่าตอง รางวัล 1,000 บาท

นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินโครงการจัดประกวดข้าวหอมมะลิต่อเนื่องมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน รวม 33 ครั้งได้ดำเนินการประกวดข้าวหอมมะลิที่สำคัญในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี สนองตอบความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ และยังมีการมอบรางวัลผลการเกษตรด้านอื่น อาทิ เช่น การประกวดข้าวเปลือกเหนียวสันป่าตอง 1 การประกวดข้าวเปลือกขาวดอกมะลิ105 การประกวดกล้วยน้ำว้า การประกวดมะพร้าวน้ำหอม การประกวดฟักเขียว การประกวดฟักทอง และการประกวดผักสวนครัว เป็นต้น.