หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

คณะรัฐมนตรีจีนเยือนเชียงใหม่ หารือการค้าการลงทุนลุ่มน้ำโขง

Author by 18/10/12No Comments »

                  คณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง   สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะเข้าเยี่ยมประชุมหารือ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ การค้าร่วมกันกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 16 ต.ค.55 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางญาณี แสงศรีจันทร์ คลังจังหวัด กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การต้อนรับ นางหลิว เจี้ยน ฮวา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดติดภารกิจจึงได้มอมหมายให้นายชูชาติ กีฬาแปง และคณะต้อนรับ

นายชูชาติ กีฬาแปง กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ คณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในโอกาสที่ได้มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการสถาปนาความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่เมืองน้อง ของมหานครเชี่ยงไฮ้ มหานครฉงชิ่ง และนครชิงเต่า ฯลฯ อันเป็นประโยชน์กับเมืองเชียงใหม่ที่จะมีความพร้อมในการร่วมมือ กับสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวหลากหลาย มีโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีต่อกัน

อย่างไรก็ตามในที่ประชุมได้ร่วมกันหารือร่วมกันในด้านการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการค้า และ การลงทุน และการคมนาคม เพื่อเชื่อมโยงในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ เพื่อให้มีศักยภาพศูนย์กลางการบินของภูมิภาค.