หน้าหลัก » ข่าวท่องเที่ยว, ข่าวเศรษฐกิจ

คลังจังหวัดจัดประชารัฐเพื่อคนไทยกระตุ้นเศรษฐกิจเชียงใหม่ให้ยั่งยืน

222ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ห้องราชพฤหษ์ ฮอลล์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อเวลา 09.00 . วันที่ 9 ..นี้  นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะผู้บริหารงานคลังประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาประชารัฐเพื่อคนไทย กระตุ้นเศรษฐกิจเชียงใหม่ให้ยั่งยืน” (ครบเครื่อง เรื่อง SMEs ทุน Tax Talk) โดยมีนายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังเขต 5 เป็นประธานเปิดงาน เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ ได้รับทราบและใช้ประโยชน์จากโครงการประชารัฐของรัฐบาล และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและรับทราบถึงระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ National e-Payment ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรธุรกิจ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการก้าวเข้าสู่ Digital Economy

คลังจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า งานที่จัดครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายประชารัฐ บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการประชารัฐตาม นโยบายรัฐบาล การปฏิวัติระบบการเงินไทยสู่โลกดิจิทัล การให้คำปรึกษาด้านการลงทุน และบริการทางการเงินอย่างครบวงจร รวมถึงการบรรยายแก่ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ และประชาชนที่มาร่วมงาน ในหัวข้อ ภาษีที่ควรรู้ ไขความลับฉบับผู้ประกอบการ กู้อย่างไรไม่ให้แบงก์ ปฏิเสธ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการประชารัฐ   ตาม นโยบายรัฐบาล และเตรียมความพร้อม ให้กับผู้ประกอบการ ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรธุรกิจ ทั้งด้านองค์ความรู้ การบริหารจัดการ และแหล่งทุน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการก้าวเข้าสู่ digital economy และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ยั่งยืนในงานได้จัดกิจกรรมพิเศษ เช่น สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ จากสถาบันการเงินของรัฐ กรม ธรรม์ประกันภัยราคาพิเศษ นิทรรศการเหรียญกษาปณ์หายาก บริการจ่ายแลกเหรียญ 50 บาท ในโอกาสครองราชย์ครบ 70 ปี และที่ดินสวย ทรัพย์เด่น ในราคาพิเศษ โดยผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ การใช้ประโยชน์จากโครงการประชารัฐตามนโนบายรัฐบาล

การปฏิวัติระบบการเงินไทยสู่โลก Digital การให้คำปรึกษาด้านการลงทุน และบริการทางการเงินอย่างครบวงจร ภาษีที่ควรรู้ ไขความลับ ฉบับผู้ประกอบการ กู้อย่างไร? ไม่ให้แบงค์ปฏิเสธ บริหารเงินทุน ควรจะไปต่อ หรือจะพอเท่านี้ National e-payment “ว่องไว มั่นใจ ใช่เลย” พลิกโฉมระบบการชำระเงินของไทย และความสับสนเกี่ยวกับเรื่อง พร้อมเพย์ (Prompt Pay)โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 900 คน.