หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

คาดปี59สินค้าอุปโภคบริโภคทรงตัว

Author by 8/01/16No Comments »

               thainews180 รายงานข่าวจากกรมการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ตามที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้จัดโครงการ “เทใจ คืนสุข เทศกาลปีใหม่” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยร่วมมือกับห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด ผู้ค้าปลีก และผู้ผลิต ในการนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจัดจำหน่ายในสาขาค้าปลีกทุกประเภทรวม 1.3 หมื่นสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 17-27 ธันวาคม 2558 ลดราคาตั้งแต่ 30-70% คาดจะมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากยอดขายสินค้าประมาณ 5 หมื่นล้านบาท และจะช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนได้คิดเป็นเงินประมาณ1.5 หมื่นล้านบาท จากการจัดในปีที่ผ่านมามีห้างสรรพสินค้าและโมเดิร์นเทรดเข้าร่วมทั่วประเทศ 1.2 หมื่นสาขา โดยจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมเพิ่มเป็น 400 ราย จากเดิม 200 ราย ลดราคาตั้งแต่ 30-70% คาดจะมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากยอดขายสินค้าประมาณ 5 หมื่นล้านบาท และจะช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนได้คิดเป็นเงินประมาณ1.5 หมื่นล้านบาท จากการจัดในปีที่ผ่านมามีห้างสรรพสินค้าและโมเดิร์นเทรดเข้าร่วมทั่วประเทศ 1.2 หมื่นสาขา มีผู้ประกอบการเข้าร่วมเพิ่มเป็น 400 ราย จากเดิม 200 ราย

สำหรับโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่นเป็นโครงการใหม่ตามนโยบาย รัฐบาล ซึ่งไม่ได้อยู่ในงบประมาณ มีเป้าหมายเพื่อให้มีการพัฒนา ตลาดชุมชนเพื่อกระจายรายได้ โดยตั้งเป้าจัดตั้งตลาดชุมชน 231 แห่งในปี 2559 ใน 77 จังหวัด ได้มีการนำร่องไปแล้วใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรสงคราม ที่ตลาดวัดภุมรินทร์, จังหวัดสระบุรี ที่ตลาดต้าน้ำโบราณ ,จังหวัดอุทัยธานี ที่ถนนคนเดินตรอกโรงยา ,จังหวัดเชียงใหม่ที่ตลาดโก้งโค้ง และจังหวัดลพบุรี ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน และมีการจัดตั้งออร์แกนิก วิลล่าอีกใน 5 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสาคร สุรินทร์ และเชียงใหม่

ส่วนโครงการธงฟ้า โดยในส่วนของร้านอาหารธงฟ้านั้น กรมได้เตรียมปรับลดบทบาทของร้านธงฟ้าลง เนื่องจากกรมมีร้านหนูณิชย์ พาชิมแล้ว ซึ่งเป็นร้านอาหารตามสั่งราคาประหยัดที่เข้าร่วมโครงการกับกรม โดยปัจจุบันมีกว่า 3.3 พันร้าน แบ่งเป็นกรุงเทพฯและปริมณฑล 1.5 พันร้าน และต่างจังหวัด 1.7 พันร้าน

ดังนั้นเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเกิดความสับสน กรมมีแผนพัฒนาร้านอาหารธงฟ้ามาอยู่ใน ร้านหนูณิชย์ฯทั้งหมด เพื่อให้ราคาอาหารไปในทิศทางเดียวกัน แต่ยังคงเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยโดยจะตรึงราคาอาหารจาน เดียวในราคา 25 บาท

ส่วนงานธงฟ้าที่เป็นในส่วนของสินค้าอุปโภคบริโภคนั้นกรมยังคงมีอยู่แต่จะ ปรับขนาดของการจัดงานลงโดยจะเน้นจัดในพื้นที่ชุมชนและจะไม่เน้นจัดงานบ่อย เพื่อไม่ให้กระทบกับสินค้าที่มีอยู่ ในตลาด สำหรับงบในการจัดงานธงฟ้าปี 2559 มีจำนวน 220 ล้านบาท กำหนดจัดงานธงฟ้า 955 ครั้ง เป็นระดับประเทศ 2 ครั้ง ระดับภาค 12 ครั้ง และระดับอำเภออีก 891 ครั้ง และในเขต กรุงเทพฯอีก 50 ครั้ง

คาดว่าแนวโน้มราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในปี 2559 น่าจะทรงตัว เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก ไม่ว่าจะเป็นสินค้านำเข้าและสินค้าที่ต้องนำวัตถุดิบจากต่างประเทศ ราคาจะทรงตัวเนื่องจากราคาวัตถุดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลง แม้ว่าเงินบาทจะอ่อนค่า แต่ไม่มีผลทำให้ต้นทุนนำเข้าวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่สินค้าที่ใช้วัตถุดิบในประเทศส่วนใหญ่ราคาจะทรงตัวเนื่องจากราคาวัตถุ ดิบมีแนวโน้มทรงตัวเช่นกัน ส่วนสินค้าพวกอาหารอาจจะมีราคาขึ้นลงตามฤดูกาล และของใช้ประจำวันยังคงทรงๆตัว เช่นสบู่ ผงซักฟอก ยาสีฟัน และแชมพู

“ขณะนี้ยังไม่มีสินค้าใดมาขอปรับขึ้นราคา เนื่องจากกรมได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการปรับลดราคาสินค้าลงในช่วงต้นปี

สำหรับมาตรการรักษาเสถียรภาพของราคาสินค้าเกษตร กรมคงไม่เข้าไปแทรกแซงอะไรมาก เพราะต้องปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด และบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า ส่วนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปี 2558/2559 ก็มีในเรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว อย่างที่ผ่านมาก็มีลดค่าปุ๋ยไร่ละ40บาท ยาปราบศัตรูพืชไร่ละ20บาท และยังมีมาตรการสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้เกษตรกร เช่น การชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก การทำตลาดนัดข้าวเปลือก เป็นต้น

ส่วนมันสำปะหลังที่คาดว่าแนวโน้มราคาหัวมันสดที่เกษตรกรขายน่าจะลดลง จากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมากระจุกตัวในช่วงเดือนมกราคม-เมษายนปีหน้า ประกอบกับมีมันสำปะหลังของประเทศเพื่อนบ้านออกสู่ตลาดในช่วงเวลาเดียวกันอีก ซึ่งแนวทางที่กรมเข้าไปดูแล คือจะมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังใน ระบบน้ำหยด ปี 2558/2559 เป้าหมายเกษตรกร 2 หมื่นราย กู้เงินจากธ.ก.ส. 2.3 แสนบาทต่อราย โดยที่รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ 3% ต่อปีระยะเวลา 24 เดือน หรือโครงการชะลอการเก็บเกี่ยว เป็นต้น.