หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

งานรถไฟรถม้าลำปางครั้งที่ 17 ย้อนประวัติศาสตร์ 100 ปีคึกคัก

Author by 6/04/16No Comments »

รถม้า           จังหวัดลำปางจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ เปิดประตูเมืองต้องห้าม…พลาด Plus ต้อนรับประชาชนนักท่องเที่ยวจากทุกภูมิภาค เข้าร่วมสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคของ “เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา” ในงาน “วันรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ-รถม้าลำปาง ครั้งที่ 17″

นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ และนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์  สองรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ ปลัดจังหวัดลำปาง, นายสมยศ วงศ์เจริญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง และนายอัครินทร์พิชญกุล นายกสมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทยร่วมสมัย ทำพิธีเปิดงาน “วันรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ-รถม้าลำปาง” อย่างเป็นทางการ ที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสถานีรถไฟนครลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างประเทศ และประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนสื่อมวลชนจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ให้ความสนใจเข้าร่วมชมกิจกรรมภายในงานกันอย่างคับคั่ง

การจัดงาน “วันรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ-รถม้าลำปาง” นับเป็นการจัดกิจกรรมงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้ประชาชนชาวลำปาง ได้ร่วมกันรำลึกถึงความสำคัญของกิจการรถไฟ ที่ได้เปิดเส้นทางรถไฟสายเหนือมาสิ้นสุดที่ จ.ลำปาง เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2459 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ให้แก่ประชาชนชาวนครลำปางมาจนถึงปัจจุบัน โดยนับเป็นปีครบรอบกิจการรถไฟสายเหนือที่ยาวนานถึง 100 ปี อีกทั้งการจัดงานยังเป็นการผลักดันนโยบายที่จะให้นครลำปาง ไปสู่การเป็นนครแห่งความสุข และเป็นเมืองทางเลือก ที่ต้องห้าม…พลาด Plus ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างรายได้ 2.3 ล้านล้านบาท จากการท่องเที่ยวภายในปี 2559 ภายใต้สโลแกนเดิม “เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา”

ดังนั้นเพื่อสนับสนุนนโยบายนี้ จ.ลำปาง จึงได้จัดงาน “วันรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ-รถม้าลำปาง” ขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรมกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของจังหวัด สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน อีกทั้งเพื่อเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วม และความสามัคคีให้เกิดแก่หมู่เหล่าประชาชน ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนชาวลำปางได้เกิดความภาคภูมิใจ ตระหนักและเห็นคุณค่าในการที่จะธำรงเอกลักษณ์ประเพณีที่งดงามไว้ และช่วยกันสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู นำเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนนักท่องเที่ยว

ในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ภายใต้บรรยากาศย้อนยุคร่วมสมัย อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์กิจการรถไฟ จ.ลำปาง ตั้งแต่ในสมัยเริ่มก่อสร้าง ภายในบริเวณอาคารสถานีรถไฟนครลำปาง และที่บริเวณลานจอดรถ จัดให้มีการจำหน่ายอาหารในรูปแบบตลาดย้อนยุคของภาคเหนือ “กาดหมั้วคัวแลง”, การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์โอท๊อป, การแสดงกิจกรรมลานงานวัด ม้าหมุน หนังกลางแปลงพากษ์สด, การสาธิตประกอบและประดิษฐ์อุปกรณ์รถม้า, การแสดงบนเวทีที่เป็นเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของชาวลำปาง ทั้งการแสดงดนตรีพื้นเมือง สล้อ ซอ ซึง การค่าว การจ้อย การฮ่ำ รวมถึงการแสดงฟ้อนรำในแบบฉบับของชาวล้านนา

นอกจากนี้บริเวณประตูทางเข้าหน้างานได้มีการจัดเตรียมรถม้าไว้ สำหรับบริการแก่นักท่องเที่ยวให้ได้นั่งเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวนครลำปาง สถาปัตยกรรมเมืองเก่า และโบราณสถานประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ตั้งอยู่โดยรอบตัวเมืองลำปาง ซึ่งเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากยิ่งในปัจจุบัน โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมและร่วมกิจกรรมภายในงานได้ตลอดทั้งวัน.