หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 จัดงานกาดล้านนาสุดยอดสินค้า

Author by 10/03/16No Comments »

thainews180             จังหวัดลำปาง ร่วมกับ 3 จังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1ได้แก่ ลำพูน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน เดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถ การแข่งขันทางเศรษฐกิจขยายโอกาสทางการค้า นำผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัด เปิดพื้นที่ทำตลาดสร้างเครือข่ายทางธุรกิจใน จ.ลำปาง ร่วมกันจัดการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สุดยอดสินค้าชุมชนของดีภาคเหนือ ในงาน “กาดล้านนา LannaMarKet สุดยอดสินค้าหลากหลายของดีล้านนา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559″ ที่บริเวณลานโปรโมชั่นรถม้า ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 น. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง นายสมชัย กลเทพเทวินทร์ และนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์  สองรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธานเปิดงาน”กาดล้านนา LannaMarKetสุดยอดสินค้าหลากหลายของดีล้านนา” ครั้งที่ 1 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตัวแทนหน่วยงานองค์กร ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบการ SMEs, OTOP และวิสาหกิจชุมชน จากจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  รวมทั้งสื่อมวลชนในจังหวัดลำปาง ให้ความสนใจร่วมในพิธีเปิดงาน พร้อมกับได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามที่ต้องการ ทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค ซึ่งล้วนเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ระดับคุณภาพ ที่มีผู้ประกอบการนำมาจัดแสดงและจำหน่ายโดยตรง ในราคาสุดพิเศษ

สำหรับงาน “กาดล้านนา Lanna MarKetสุดยอดสินค้าหลากหลายของดีล้านนา” เป็นงานมหกรรมจัดแสดงสินค้าราคาถูก ที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น โดยได้นำกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรากหญ้าจากพื้นที่ 4 จังหวัด ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน นำสินค้าผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชนต่างๆ ในแต่ละจังหวัด มาออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายรวมอยู่ในพื้นที่ตลาดเดียวกัน โดยการจัดงานจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้า ไปในแต่ละพื้นที่ของแต่ละจังหวัด

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาด ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs, OTOP และวิสาหกิจชุมชน ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้นำผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน ซึ่งเป็นสินค้าหัตถอุตสาหกรรม ที่เป็นงานประเภทฝีมือ มีความโดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัด เข้าสู่ตลาดเปิดตัวให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป และเพื่อให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ตลาด รู้จักที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้า ตลอดจนเพื่อหาพื้นที่ตลาดใหม่ พัฒนาขยายช่องทางการตลาด ให้มีศักยภาพสูงขึ้นได้มาตรฐาน ซึ่งจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น รองรับทั้งกลุ่มตลาดภายในประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียน (AEC)

โดยการจัดงานครั้งนี้ ได้มีผู้ประกอบการ SMEs, OTOP และวิสาหกิจชุมชน จากพื้นที่ 4 จังหวัด ได้นำสินค้ามาจัดแสดงและจำหน่ายรวมกว่า 40บูธล้วนเป็นสินค้าผลิต ภัณฑ์เด่น ในระดับ 3-5 ดาว อาทิเช่นผลิตภัณฑ์ของใช้จากไม้ ไม้แกะสลัก เครื่องประดับ เครื่องดนตรีพื้นเมือง, ผลิตภัณฑ์เซรามิค, ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ทั้งผ้าฝ้าย ผ้าไหม, สินค้าหัตถอุตสาหกรรมของตกแต่ง, สินค้าอาหารแปรรูป และเครื่องสำอางจากพืชสมุนไพร เป็นต้น.