หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

ชม. เตรียมรับมือลำไยล้นตลาด จัดแผนกระจายผลผลิตช่วยเกษตรกร

          thainews180จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมแผนการกระจายผลผลิตลำไย ปีการผลิต 2557 เพื่อหาแนวทางในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือเกษตรกรที่อาจประสบปัญหาผลผลิตลำไยทางการตลาด

นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ได้มีการประชุมแผนการกระจายผลผลิตลำไย ปีการผลิต 2557 จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประสานงานให้กับตัวแทนจำหน่ายและผู้ผลิต ร่วมกับนายอำเภอ ผู้นำหมู่บ้าน ร่วมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ให้ความช่วยเหลือในการจำหน่ายของลำไยใน แต่ละประเภท โดยมี การแปรรูปกระป๋อง และการส่งลำไยส่งอบแห้ง ด้วยมีวิธีการการส่งลำไยไปยังต่างประเทศให้อยู่ในเวลานาน โดยใช้วิธีการลมควันหรือการอบแห้งทำให้ลำไยอยู่ได้ ประมาณ 45 วัน ทำให้ลำไยไม่สูญเสียและเสียหายได้ เพราะในปีนี้ปริมาณผลผลิตลำไยในฤดูในช่วงปลายเดือนกรกฏาคม – ตุลาคม โดยผลผลิตออกมากในช่วง สิงหาคม – กันยายน มีประมาณ 201,161 ตัน สำหรับลำไยนอกฤดูมีผลผลิตประมาณ 92,060 ตัน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวทางการกระจายผลผลิตลำไยจังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2557 มีช่องทางการกระจายทั้งหมด 5 ช่องทาง โดยช่องทางเหล่านี้เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในแต่ละด้าน ช่องทางที่ 1 โรงงานแปรรูปกระป๋อง ช่องทางที่ 2 ผู้ส่งออก – สด/แห้ง ช่องทางที่ 3 ตลาดภายในประเทศศูนย์ DC มหาดไทย ช่องทางที่ 4 ห้างสรรพสินค้า /หอการค้า ช่องทางที่ 5 สนามบินสวรรณภูมิ ทั้งนี้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ร่วมกันเตรียมแนวทางล่วงหน้า เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาด้านราคา ทั้งการเจาะตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศ และวิธีการกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่ตามภูมิภาคต่างๆ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ และคุณค่า ของการบริโภคลำไย รวมทั้งการพัฒนาการแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ ให้ทันสมัย สะดุดตา ชวนให้น่าซื้อ ซึ่งจะสามารถช่วยบรรเทาเบาบางสถานการณ์ราคาลำไยที่อาจจะตกต่ำไปได้.