หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

ชาวยาสูบภาคเหนือเดือดร้อน ผลผลิตมากแต่โควตารงน้อย

          ยาสาบ copyเดือดร้อน….นายขจรศักดิ์ เมฆขจร นายกสมาคมพัฒนาชาวไร่ยาสูบบ่มชาวเชียงใหม่ พร้อมด้วยชาวไร่ยาสูบภาคเหนือ ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากผลผลิตใบยามีมาก แต่ได้รับโควตาจากโรงงานน้อย ยื่นหนังสือต่อนายปริญญา สุวงค์วาร ผู้จัดการสำนักงานงานสูบเชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ.

ชาวสมาคมยาสูบบ่มเองเชียงใหม่เข้ายืนหนังสือต่อผู้จัดการสำนักงานยาสูบเชียงใหม่เรียกร้องให้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวไร่บ่มเองซึ่งใบยาแห้งคงเหลือจากการผลิต  ยื่นต่อผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33  ค่ายกาวิละ เพื่อ ยืนไปยัง (..) ดำเนินการช่วยเหลือเป็นการด่วน

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 24 มิ.ย.57 ที่สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ นายขจรศักดิ์ เมฆขจร นายกสมาคมพัฒนาชาวไร่ยาสูบบ่มชาวเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอรุณ โปธิตา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.ออนใต้ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ตัวแทนชาวไร่ยาสูบเชียงใหม่และกรรมการสมาคมฯพร้อมสมาชิก จำนวนกว่า 100 คน ได้นัดรวมตัวกัน ทำหนังสือเรื่องความเดือดร้อนของชาวไร่ยาสูบบ่มเองซึ่งมีใบยาแห้งคงเหลือจากการผลิต ผ่านไปยังผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ และนายปริญญา สุวงค์วาร ผู้จัดการสำนักงานงานสูบเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.) ดำเนินการช่วยเหลือ

นายอรุณ โปธิตา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.ออนใต้ กรรมการสมาคมฯกล่าวว่า เนื่องจากในฤดูการผลิตใบยาแห้งของสำนักงานยาสูบเชียงใหม่ ฤดูปี 2556/2557 ของชาวไร่บ่มเองของจังหวัดเชียงใหม่ มีผลผลิตใบยาแห้งต่อไร่ค่อนข้างสูงเนื่องจากเรื่องของดินฟ้าอากาศมีความเหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นยาสูบซึ่งทำให้ผลผลิตใบยาแห้งต่อไร่มีปริมาณสูงไปด้วย จากเหตุการณ์ดังกล่าวขางต้นทำให้โควตาของโรงงานยาสูบที่กำหนดให้แก่ชาวไร่ในฤดู 2556/2557 จึงไม่สามารถรองรับผลผลิตใบยาแห้งของชาวไร่ยาสูบที่มีอยู่จริงทำให้มีใบยาแห้งคงเหลือจำนวนหนึ่งประมาณ 500,000 กิโลกรัม

ดังนั้นชาวไร่บ่มเองทั้ง 4 สถานีคือสถานีใบยาสันมหาพล ,สถานีใบยาปากทาง,สถานีใบยาแม่เลน และสถานีใบยาห้วยไซที่มีใบยาแห้งคงเหลือจากโควตาของโรงงานที่กำหนดให้   จึงได้ประชุมกันหาข้อยุติเพื่อนำเสนอปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่ยาสูบข้างต้น ขอให้ทางโรงงานยาสูบช่วยรับชื้อใบยาแห้งที่เกินจากโควต้าที่กำหนดไว้ซึ่งจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวไร่ยาสูบบ่มเองของจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดีประกอบกับเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการคืนความสุขให้กับประชาชนตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(ค.ส.ช.)

ด้านนายปริญญา วงค์สุวาร ผู้จัดการสำนักงานยาสูบเชียงใหม่ กล่าวว่า ตนเองได้รับหนังสือดังกล่าวไว้เพื่อนำเสนอไปยังส่วนกลางช่วยพิจารณา ซึ่งต้องดูแลในเรื่องของกฎหมาย และจะได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกฯซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้เป็นนโยบายของส่วนกลาง จะกำหนดลงมา ทั้งนี้ในปี 2557 นั้น ปริมาณการจำหน่ายบุหรี่ยอดขายลดลง ประมาณ 10 % จึงทำให้โรงงานต้องการลดใบยาสูบลงโดยเรื่องนี้จะแจ้งไปยังส่วนกลางพิจารณาต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมอีกว่า ภายหลังคณะกรรมการ และสมาชิกฯสมาคมพัฒนาชาวไร่ยาสูบบ่มเองได้ทำการยืนหนังสือต่อสำนักงานยาสูบเชียงใหม่ แล้วในตอนบ่ายวันนี้ (24 มิ.ย.57)เวลา 14.00 น.ทางคณะ กรรมการฯพร้อมสมาชิก ได้เดินทางไปยังมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยืนหนังสือต่อผู้บัญชาการทหารบกที่ 33จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งต่อไปยัง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.)เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไป.