หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม, ข่าวเศรษฐกิจ

ชาวเหนือได้เฮ!! จุรินทร์ ลุยเปิดด่าน กิ่วผาวอก-บ้านหลักแต่ง เร่งค้าชายแดน เพิ่มตัวเลขการค้าเมียนม่า-เชียงใหม่

Author by 31/07/20No Comments »

31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น.

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นบ้านอรุโณทัย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่โดยสำรวจพื้นที่จุดผ่อนปรนการค้ากิ่วผาวอก ติดตามนโยบายการค้าชายแดนเพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทย-ผลักดันการเปิดด่าน โดยได้มีการประชุมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ก่อนการสำรวจพื้นที่ชายแดนร่วมกับทุกฝ่ายด้วย

นายจุรินทร์ รับฟังข้อมูลด้านชายแดนจากฝ่ายความมั่นคงและพื้นที่ ตรงพิกัดด่านกิ่วผาวอก และ กล่าวว่า่ข้อสรุปการประชุมทุกฝ่ายในวันนี้มีความคืบหน้าคือให้มีการเตรียมการจากฝั่งไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อเตรียมการ

การประชุมทุกฝ่ายในวันนี้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าในเรื่องการที่จะหาหนทางให้พม่าเห็นด้วยก็จะแบ่งเป็น 4 ส่วน ขอให้ทุกฝ่ายประสานกับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมหากฝ่ายเมียนม่าเห็นชอบพร้อมเมื่อไหร่ให้ทางเราดำเนินการทันทีภายในหนึ่งเดือน และเมื่อต้องดำเนินการให้แบ่งหน้าที่ 4 ส่วน คือ

1.ขอให้ฝ่ายความมั่นคง คือแม่ทัพภาคถือเป็นตัวแทนไปหารือหน่วยงานความมั่นคงของเมียนม่า เพื่อเจรจาให้เกิดผลสำเร็จ

2.กระทรวงต่างประเทศของไทยให้ประสานกับกระทรวงต่างประเทศของพม่าเพื่อหยิบยกประเด็น

3.ในส่วนของภาครัฐ กระทรวงพาณิชย์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะรับหน้าที่หารือเรื่องนี้กับทูตเมียนม่าประจำประเทศไทยจะหารือกับทูตพาณิชย์ประจำประเทศไทยว่าจะมีลู่ทางอะไรได้ จะเป็นการช่วยอีกทางหนึ่ง และขณะเดียวกันก็จะสั่งให้ทูตพาณิชย์ไทยประจำเมียนม่า ได้ประสานกับทูตไทยประจำเมียนม่าได้ผลักดันช่วยกัน

4. ภาคเอกชนไทย กับ ภาคเอกชนเมียนม่าจะต้องประสานกันที่จะช่วยเจรจาให้รัฐบาลเมียนม่าอีกทางหนึ่ง เพื่อที่จะช่วยกันหลายลู่ทาง เพราะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ โดยมอบให้สมาคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมไทย-เมียนม่า สภาอุตสาหกรรม หอการค้าไทย ร่วมมือกันประสานงาน