หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

ดูงาน…

Author by 2/10/12No Comments »

ดูงานบริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด  ต้อนรับคณะอาจารย์ นำโดย อาจารย์เสฎฐวุฒิ หนุ่มคำ คณบดีคณะบริหารรัฐกิจ พร้อมด้วยนักศึกษา ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จ.เชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร และเยี่ยมชมกิจการของบ.นิ่มซี่เส็งขนส่ง สำนักงานใหญ่เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้.