หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

ตลาดอุปกรณ์ไอทีพกพาจะขยายตัว เนื่องมาจาก 4 จีช่วยการขับเคลื่อน

Author by 14/01/16No Comments »

นายพงษ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล                นายพงษ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล         ผู้จัดการ SIPA เชียงใหม่ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา SIPA เดินหน้าโครงการส่งเสริมการนำ IT มาใช้ในภาคอุตตสาหกรรมเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล อบรม สัมมนา ให้ความรู้เรื่องซอฟต์แวร์ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน เชียงราย พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน และ เห็นความสำคัญในการนำซอฟต์แวร์มาใช้ในกิจการ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ลดต้นทุน เพิ่มกำไร แก่ผู้ประกอบการ 204 ราย ตลอดจนโครงการให้ทุนสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โครงการ Happy Queue ด้วยการจัดระบบโรงพยาบาลเพื่อการนัดหมาย โดยมีโรงพยาบาลนครพิงค์เป็นต้นแบบ

สำหรับแผนงานปี 2559 คือ โครงการ Thailand Heritage เพื่อต่อยอดเป็น Web Application Thailand Love U  นำร่องใน 10 จังหวัดแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการต่อเชื่อมกับระบบของ SMEs ต่างๆ เช่น การจองที่พัก รถเช่า ร้านอาหาร สปา ระบบการซื้อขายจ่ายรับ เพื่อความสะดวกของนักท่องเที่ยวในการจัดเส้นทางท่องเที่ยวได้ดีขึ้น

เมื่อมองถึงเรื่อง 4 จี ในปี 2559   ถือว่าจะเป็นแรงผลักดันดิจิทัล ส่งผลต่อการเติบโตด้านไอที ด้านบริการคมนาคม เช่น การซื้อแพคเกจบริการของเครือข่าย การซื้อสมาร์ทโฟน เพิ่มขึ้นและจะส่งผลให้มีผู้ใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นอีก 25 ล้านคน รวมถึงคาดการณ์ในปี 2561 เมืองไทยจะมีผู้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์แรกเป็นจำนวน 50 ล้านคน ซึ่งคิดเป็น 73% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นวงกว้างต่อองค์กรต่างๆ

จากบทสัมภาษณ์ของนายเสถียรพร สุวรรณสุภา นักวิเคราะห์ตลาด ประจำไอดีซี ประเทศไทย ว่าแนวโน้มการเติบโตของการใช้จ่ายไอซีทีภาคคอนซูเมอร์ หรือผู้ใช้งานทั่วไป ซึ่งเป็นสัดส่วนราว 65% ของการใช้จ่ายทั้งหมดเริ่มช้าลงจากปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสม และสภาพเศรษฐกิจ ประกอบกับเป็นช่วงที่อุตสาหกรรมกำลังเกิดการปฏิวัติครั้งใหม่ในไอทีที่เทคโนโลยีเริ่มเปลี่ยน และต้องหารูปแบบใหม่ๆในธุรกิจ ทำให้ปีนี้การเติบโตของกลุ่มนี้ช้าลงหรือโตเพียง 2.6% มูลค่า 4.4 แสนล้านบาทขณะที่มูลค่าการซื้อขายสมาร์ทโฟนในปีนี้ก็เริ่มเติบโตช้าลง หรือโตได้ 7% คาดจำนวน 20 ล้านเครื่องในปีนี้ จากหลายปีที่ผ่านเติบโตเป็นตัวเลขสองหลัก

เนื่องจากสมาร์ทโฟนราคาถูกลง และมีมือถือจีนเข้ามาตีตลาดเยอะมาก ทำให้เครื่องราคาไม่กี่พันบาทก็ซื้อได้แล้ว ซึ่งในแง่จำนวนเครื่องเยอะ แต่มูลค่าลดลง ประกอบกับคนไทยเริ่มมีสมาร์ทโฟนใช้กันเยอะขึ้น ซึ่งคาดอีกว่าปีนี้จะเป็นครั้งแรกที่เกินครึ่งของประชากรไทยจะมีสมาร์ทโฟนใช้แล้ว

4 จีจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล การใช้จ่ายด้านบริการโทรคมนาคมของประเทศ ซึ่งได้รับแรงหนุนมาจากปริมาณการใช้งานดาต้าที่เพิ่มขึ้น คาดว่าจะมีอัตราการเติบโต 6.2% ในปี 2558 และ 6.5% ในปี 2559 การให้บริการเชิงพาณิชย์สำหรับเครือข่าย 4จี ถือเป็นจุดหักเหสำคัญต่ออัตราการเติบโต ไม่เพียงแต่ธุรกิจโทรคมนาคมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย.