หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

ต้านไอหนาว..

Author by 12/11/12No Comments »

ต้านไอหนาวนายดุลยเดช ชินวัตร ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการภูมิภาค -ภาคเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส มอบผ้าห่ม จำนวน  300 ผืน ในโครงการ “เอไอเอส รวมใจบรรเทาภัยหนาว” ให้แก่ นายนรชัย วรานันตกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ที่ขาดแคลนผ้าห่มกันหนาว ณ อบต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง.