หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

ททท.จัดท่องเที่ยว ชร.-หลวงพระบาง เชื่อมโยงสู่เมืองชายแดน

Author by 2/09/15No Comments »

5.เชียงราย-หลวงพระบาง    เมื่อวันที่ 29 ..58  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงราย ร่วมกับ บริษัท แม่โขงเดลต้า ทราเวลเอเจนซี่ จำกด จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเส้นทางแม่น้ำโขงเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน(เชียงราย -หลวงพระบาง) ด้วยเรือสัญชาติไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง AEC

นายอิศรา สถาปนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานเชียงราย กล่าวว่า ททท. สำนักงานเชียงราย ร่วมกับบริษัท แม่โขง เดลต้าทราเวล เอเจนซี่ จำกัด ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน เส้นทาง อ.เชียงของ – เมืองปากแบง-เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว ภายใต้ชื่อโครงการ “เชียงราย – หลวงพระบาง 1 สายน้ำ 2 เชียง ประตูสู่ AEC” ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติตามลำน้ำโขง ด้วยเรือสัญชาติไทย เรือกาสะลอง 2 ระยะทางประมาณ 330 กิโลเมตร โดยเสนอขายแพ็กเก็จท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวทั่วไป จำนวน 96 คนเพื่อสร้างการรับรู้การเดินทางท่องเที่ยวเมืองชายแดนสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่เมืองชายแดน และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย.