หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

“ทรานสคอสมอส”จับมือเครือสหพัฒน์ พันธมิตรธุรกิจรุกตลาดในประเทศไทย

          thainews180รายงานข่าวแจ้งว่าบริษัท   ทราน  สคอสมอส จำกัด (สานักงานใหญ่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้การดำเนินการของนาย มาซาทากะ โอคุดะ ประธานกรรมการและซีโอโอ) ได้บรรลุข้อตกลงร่วมทุน และร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเครือสหพัฒน์ (สำนักงานใหญ่กรุงเทพ ภายใต้การดำเนินการของนายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์) โดยจะเข้าร่วมถือหุ้นในบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัท ทรานสคอสมอส จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยมีนายฮิโรกิ ทานิกาวะ เป็นกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ บริษัท ทรานสคอสมอส จำกัด ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เครือสหพัฒน์เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของเมืองไทย มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค และได้เข้าร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทญี่ปุ่นต่างๆกว่า 80 บริษัท อาทิเช่น วาโก้, ลอว์สัน, อิโตคิน และซูรูฮะ เป็นต้น นอกจากนี้เครือสหพัฒน์ยังมีธุรกิจที่ดำเนินการด้านโลจิสติกส์ และธุรกิจค้าปลีกในสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องสำอาง    และเครื่อง   แต่งกาย ฯลฯ

นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2485 ประเภทธุรกิจ การผลิต บริหารนิคมอุตสา-หกรรมโลจิสติกส์ ธุรกิจค้าปลีก ฯลฯ เว็บไซต์  http://www.sahagroup.com ในการบรรลุข้อตกลงในครั้งนี้ ตัวแทนจากเครือสหพัฒน์จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารในบริษัท     ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จากัด พร้อมกันนี้ทางบริษัทฯ ยังมีแผนให้บริการด้าน CRM Outsourcing Service อาทิเช่น Contact Center และ E-Commerce One Stop Service สาหรับลูกค้าในประเทศไทย โดยใช้ความรู้และประสบการณ์อันยาวนานของเครือสหพัฒน์ในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคของไทย รวมถึงเครือข่ายธุรกิจที่กว้างขวาง บริษัททรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จากัด ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งในประเทศ และนอกประเทศที่ต้องการขยายการลงทุนมาสู่ประเทศไทย โดยการร่วมทุนในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ มีเป้าหมายเพิ่มยอดขายให้ได้ 3 พันล้านเยนภายในปี 2018

บริษัททรานสคอสมอส มีนายฮิโรกิ ทานิกาวะ กรรมการผู้จัดการ ก่อตั้งเมื่อตุลาคม พ.ศ. 2551 ประเภทธุรกิจ CRM outsourcing services, Contact Center ServiceและE-Commerce One Stop Service ฯลฯ จำนวนพนักงาน 160 คน เว็บไซต์ http://www.trans-cosmos.co.th  ทรานสคอสมอส เป็นชื่อทางการค้า และเครื่องหมายการค้าของบริษัท ทรานสคอสมอส จำกัด ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก  ชื่อบริษัท ชื่อบริการและสินค้าที่ระบุไว้ เป็นชื่อทางการค้า และเครื่องหมายการค้าของแต่ละบริษัท

บริษัท ทรานสคอสมอส จำกัด    ประเทศญี่ปุ่นเปิดดาเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 โดยผสานบุคลากรที่ยอดเยี่ยม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันขององค์กรลูกค้าด้วยบริการที่เป็นเลิศ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้บริการเอาท์ซอร์ตด้านไอทีสำหรับองค์กรลูกค้า อาทิเช่น บริการคอนแทคเซ็นเตอร์ (Contact Center Services) บริการรับจ้างบริหารระบบธุรกิจ (Business Process Outsourcing Services) และบริการด้านการตลาดระบบดิจิตอล (Digital Marketing Services) ซึ่งเป็นการให้บริการทั้งแบบเฉพาะด้าน (Standalone) และบริการแบบเบ็ดเสร็จ (Combined Services) สำหรับลูกค้าองค์กรในการเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด เพิ่มยอดขาย ด้วยธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน หรือการบริหารจัดการข้อมูล ทางบริษัทฯ ให้บริการทั้งในและนอกประเทศ โดยมีเอเชียเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อเป็น Global IT Partner กับองค์กรต่างๆ (URL: http://www.trans-cosmos.co.jp).