หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

ทุ่ม 6 ล้านจัดกิจกรรมนานาชาติ เชิญ 20 ประเทศเข้าร่วมที่ลำพูนและเชียงใหม่

Author by 4/02/16No Comments »

thainews180                 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เตรียมจัดกิจกรรมกลองและดนตรีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กำหนดจัดขึ้น 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดที่จังหวัดลำพูนต้นเดือนเมษายนนี้ ส่วนครั้งที่สองกำหนดจัดในงาน Lanna Expo 2016 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2559

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินกิจกรรมกลองและดนตรีนานาชาติ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ซึ่งจังหวัดลำพูนได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการตามกิจกรรมกลองและดนตรีนานาชาติ จำนวน 6,980,000 บาท ภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด รองรับ AEC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ และการแสดงสินค้า การบริการด้านการท่องเที่ยวให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยวจากกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง และ แม่ฮ่องสอน  กิจกรรมนี้กำหนดจัดขึ้น 2 ครั้ง โดยครั้งแรกกำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดลำพูนต้นเดือนเมษายน 2559 ส่วนครั้งที่สองกำหนดจัดขึ้นในงาน Lanna Expo 2016 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2559

สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการหารือรูปแบบและแนวทางการจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดลำพูน เบื้องต้นกำหนดจัดระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน กิจกรรมภายในงานจะเป็นการแสดงมหกรรมกลองและดนตรีล้านนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 การจัดแสดงกลองและดนตรีวัฒนธรรม 4 ภาค การจัดแสดงกลองและดนตรีวัฒนธรรมนานาชาติ เน้นกลุ่มชาวต่างชาติที่อาศัยรวมกันเป็นชุมชนในประเทศไทย หรือกลุ่มชมรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านนานาชาติที่มีเอกลักษณ์การละเล่นดนตรีประจำชาติ

เบื้องต้นจะเชิญ กงสุลกิตติมศักดิ์ และ กงสุลต่างประเทศที่มีสำนักงานอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 20 ประเทศมาประชุมเพื่อหารือและเชิญชวนนำกิจกรรมของทั้ง 20 ประเทศมาร่วมแสดงในงาน กำหนดจัดประชุมในสัปดาห์หน้า นอกจากนั้นภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการกลองและดนตรีพื้นบ้าน 4 ภาค และนิทรรศการกลองนานาชาติ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว อาทิ การแสดงประวัติเรื่องราว วัฒน ธรรมประเพณีที่มีชื่อเสียง ที่มีการใช้กลองพื้นบ้านเป็นองค์ประกอบในการแสดง รวมทั้งมีการจัดจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาชุมชน 4 จังหวัดและตลาดย้อนยุคพื้นบ้านอาหารล้านนาด้วย ส่วนพิธีเปิดงานกำหนดจัดริ้วขบวนแห่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา เป็นต้น.