หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

ท็อปซุปเปอร์มาเก็ตสาขาโชตนา ทุ่มงบ 8 แสนเศษสร้างห้องน้ำคนพิการ

          ผู้พิการนายสุภัสสรณ์ จรรยา นายกสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการ .เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดห้องน้ำคนพิการและทดลองใช้บริการในโอกาสพิธีเปิดห้องน้ำคนพิการ เมื่อเร็วๆนี้ ห้องซุปเปอร์มาเก็ตสาขาโชตนา โดยมีคณะกรรมการร่วมพิธีด้วย.

นายยอดชาย งามเจริญ  ผู้จัดการท๊อปส์ซุปเปอร์มาเก็ต สาขาโชตนา . เมือง เชียงใหม่ แจ้งว่า คณะผู้บริหารท๊อปส์ซุปเปอร์มาเก็ต ได้เล็งเห็นความสำคัญของคนพิการ ที่จะมาใช้บริการในการเลือกซื้อสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค และอื่นๆ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน สิ่งหนึ่งที่คณะผู้บริหารได้ตระหนักอย่างยิ่งคือ การให้บริการห้องน้ำกับผู้พิการ เพื่ออำนวยความสะดวก เป็นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้มีความทัดเทียมกับคนปกติ การดำเนินชีวิตประจำวันและการอยู่ร่วมกันในสังคม อีกประการหนึ่งทางท๊อปซุปเปอร์มาร์เก็ตได้คืนกำไรให้สังคม และร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นปณิธานของคณะผู้บริหารอยู่แล้ว  

จึงได้ดำเนินการสร้างห้องน้ำขึ้น จำนวน 4 ห้อง แบ่งเป็นห้องหญิง 2 ห้อง และห้องน้ำชาย 2 ห้อง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 800,000 บาทเศษ ซึ่งทางผู้บริหารได้เชิญ นายสุภัสสรณ์ จรรยา นายกสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดเมื่อเร็วๆนี้ ท่ามกลางความชื่นชมยินดีของทุกฝ่าย

นายสุภัสสรณ์ จรรยา กล่าวกับเรื่องนี้ว่า โดยปกติทางห้างสรรพสินค้าตามหลักกม.ปี 2550 ทุกห้างและสถานที่ราชการต้องจัดสร้างห้องน้ำให้คนพิการเป็นการอำนวยความสะดวก และช่วยเหลือคนพิการเป็นกรณีพิเศษเพราะสังคมคนพิการ ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นและทุกคนจะไม่อยู่กับที่เหมือนเมื่อก่อน ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ยังสถานที่ต่างๆ เป็นประจำ

อีกประการหนึ่ง พรบ.สำหรับคน พิการออกมา ทุกสถานที่ต้องอำนวยความสะดวก ให้กับคนพิการ โดยเฉพาะการบริการห้องน้ำ ซึ่งขณะนี้สังคมไทยมีการตื่นตัวและเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ว่า ทุคนควรได้รับสิทธิต่างๆให้เท่าเทียมกัน จึงทำให้หลายห้างสรรพสินค้าได้ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำให้บริการแก่คนพิการ ดังเช่น ท๊อปซุปเปอร์มาร์เก็ตสาขาโชตนาได้ใช้งบประมาณสร้างห้องน้ำ จำนวน 4 ห้อง ใช้งบกว่า 800,000 บาทเศษดังกล่าว.