หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

ท่องเที่ยว ชม.รับมือชาวจีน หวั่นเหตุซ้ำรอย

Author by 26/02/15No Comments »

thainews180      สมาคมธุรกิจ ท่องเที่ยวเชียงใหม่ เพิ่งตื่นจากกรณีเหตุการณ์ของนักท่องเที่ยวยกเท้าถีบระฆังจนเป็นข้อวิพากษ์อย่างมากนั้น จนถึงเวลานี้ยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนจริง และน่าจะเป็นการกระทำที่เป็นเรื่องของตัวคนมากกว่าจะเป็นการเหมารวมทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กระทบความรู้สึกของผู้คนขึ้นมา ในส่วนของทางสมาคมฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมในครั้งนี้ขึ้น เพราะถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง สำหรับข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหา ในระยะสั้นทางสมาคมฯ จะมีการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเพณี และข้อแนะนำการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมในระหว่างการเข้ามาท่องเที่ยวใน .เชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน เป็นภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาจีนและภาษาอังกฤษ แจกจ่ายให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่ที่จะผ่านเข้ามาทางด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่งในพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งทางท่าอากาศยานและทางรถยนต์

ขณะที่ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่จะมีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และแนะนำข้อควรปฏิบัติตัวให้เหมาะสมให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้รับทราบ และปฏิบัติตาม พร้อมทั้งอาจจะมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและตักเตือนหากพบนักท่องเที่ยวที่อาจจะยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติตัว นอกจากนี้ ประชาชนทั่วไปจะต้องร่วมมือกันในการทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งช่วยกันสอดส่องดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติ หากพบมีการกระทำไม่เหมาะสมให้เข้าไปพูดคุยตักเตือน ถ้ายังไม่เชื่อฟังให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าดำเนินการ ส่วนระยะยาวจะมีการประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศช่วยในการทำความเข้าใจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไทยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับทราบตั้งแต่ต้นทางก่อนที่จะเข้ามาท่องเที่ยว เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาส่วนกรณีนักท่องเที่ยว ยกเท้าถีบระฆังที่มีผู้เสนอให้แจ้งความดำเนินคดีนั้น

นายพรชัย กล่าวว่า เบื้องต้นในส่วนของสมาคมฯ จะยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องนี้ แต่จะพยายามป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยมาตรการแนวทางที่ได้มีการหารือร่วมกันไปก่อน โดยคาดหวังว่าน่าจะทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมีความเข้าใจมากขึ้น และปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเหมาะสม อย่างไรก็ตามหากยังพบมีการกระทำลักษณะเดียวกันนี้อีกจะมีการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ส่วนทางด้วย ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาสถานการณ์ธุรกิจท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ดีขึ้นอย่างมาก เป็นผลเนื่องมาจากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยยอมรับว่ารายได้และจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมาด้วยเช่นกัน ทั้งนี้มองว่านักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมากับบริษัทนำเที่ยวไม่ค่อยมีปัญหาเพราะมีไกด์คอยให้คำแนะนำ แต่นักท่องเที่ยวที่มีปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ทั้งที่เข้ามาในรูปแบบของขบวนรถยนต์ท่องเที่ยว และการโดยสารเครื่องบิน การป้องกันแก้ไขปัญหา เห็นว่าจะต้องมีการเร่งทำความเข้าใจและให้ข้อแนะนำแก่นักท่องเที่ยวจีนเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติตัวตั้งแต่ก่อนที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว โดยที่ผ่านมาทาง ททท.ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว และได้ผลดีขึ้นในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความจำเป็นต้องประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องต่อไป และไม่ใช่แต่เฉพาะกับนักท่องเที่ยวชาวจีนเท่านั้น

ขณะเดียวกันด้านนายภูณัช ธนาเหล่าพานิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า กรณีปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวใน จ.เชียงใหม่จะโทษว่าเป็นความผิดของนักท่องเที่ยวจีนแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ แต่ส่วนหนึ่งจะต้องโทษทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวฝ่ายไทยด้วย ที่ไม่มีการเตรียมความพร้อมและวางมาตรการที่ดีพอในการรองรับนักท่องเที่ยวจีนที่หลั่งไหลเข้ามา จะต้องเร่งปรับปรุงให้ได้โดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวจีนให้รับรู้รับทราบข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเข้าใจ เพราะหากสื่อสารกันได้แล้วย่อมจะทำให้ปัญหาต่างๆ ลดน้อยลง เนื่องจากทุกวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากความไม่เข้าใจกันทั้งสิ้น ดังนั้นก็ไม่ยากที่จะแก้ไขและร่วมมือกันจริงจัง

วันเดียวกันนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่กล่าวว่า ขณะนี้บรรยากาศการท่องเที่ยว ยังคงคึกคัก ปริมาณการจองห้องพักยังอยู่ในระดับสูง  80 – 90 % กรณีนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามามากในเวลานี้ กว่า 2 แสนคน เป็นช่วงตรุษจีน เกิดประโยชน์เชิงมูลค่าทางการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ แต่เรื่องพฤติกรรม ที่เป็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมและสังคม เป็นการบ้านให้ทุกหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการแก้ไข เพราะจะไปโทษพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนอย่างเดียวก็ไม่ได้ แต่ทุกภาคส่วนพยายาม ที่จะลงในเรื่องนี้ โดยเฉพาะการให้คำแนะนำที่ถูกต้อง มีข้อมูลเป็นภาษาจีน จึงอยากฝากย้ำไปยังสถานที่ท่องเที่ยว วัดวาอาราม หรือแม้แต่ สถานประกอบการต่างๆ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์เป็นภาษาจีน หรือให้คำแนะนำกับนักท่องเที่ยวจีน เช่น เรื่องของมารยาทการขับขี่รถ ที่มักจะถูกร้องเรียนกันมาก การใช้ส้วมสาธารณะ เป็นนโยบายสำคัญของทางรัฐบาลที่ได้เน้นย้ำเรื่องสุขภาพอนามัย เรื่องส้วมสาธารณะ ทุกจุดจะต้องถูกสุขลักษณะ สะอาด หากจำเป็นต้องให้คำแนะนำเป็นภาษาจีน ควรจะดำเนินการ ในเชิงการอำนวยความสะดวก การดูแลต่างๆ ของเราเองต้องพร้อม ก่อนที่จะไปตำหนิพฤติกรรม ของผู้อื่นด้วย เข้าใจว่า ปัจจุบันนี้ นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามา น่าจะได้รับข้อมูลมากขึ้นกว่าเดิม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีขึ้น มีเฉพาะบางรายที่ยังเป็นปัญหา ต้องช่วยกันดูแล.