หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

ธอส.ทำโครงการที่อยู่อาศัย “สินเชื่อบ้าน ธอส.เพิ่มสุข”

          thainews180ธอส. ขานรับนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านที่อยู่อาศัยของ คสช. เจียดเงิน 5,000 ล้านบาท ทำโครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เพิ่มสุขสำหรับลูกค้าประวัติผ่อนดีติดต่อกันนาน 36 เดือน ให้กู้เพิ่มซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้าน วงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาท/ราย ดอกเบี้ย 3 ปีแรก 3.99%

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิด เผยว่า เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ (คสช.) ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่มีภารกิจหลักในการให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สร้างโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

ดังนั้น จึงได้จัดทำ “โครงการสิน เชื่อบ้าน ธอส. เพิ่มสุข” ภายใต้กรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาท สำหรับลูกค้าเดิมของธนาคาร ที่มีประวัติการผ่อนชำระดีสม่ำเสมอมาอย่างต่อ เนื่องไม่น้อยกว่า 36 เดือน จะได้รับสิทธิกู้เพิ่มเพื่อซื้ออุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย วงเงินให้กู้ต่อรายไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยธนาคารจะคิดอัตรา ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก 3.99% ปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ย 4.975% ปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้คิดอัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 6.975%)

“โครงการสินเชื่อบ้าน ธอส.เพิ่มสุข นับเป็นหนึ่งในนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งธนาคารได้จัดทำขึ้นเพื่อตอบแทนลูกค้าที่มีประวัติผ่อนชำระดีมาอย่างต่อ เนื่อง สำหรับอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวนับว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากสำหรับลูกค้า ที่ต้องการขอสินเชื่อเพื่อซื้ออุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย โดยในสภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว ลูกค้าอาจมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โครงการสินเชื่อเพิ่มสุขจึงถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยลดภาระค่า ใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ลูกค้าได้” นางอังคณา กล่าวและว่า สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อขอยื่นกู้ และทำนิติกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร.0-2645-9000 หรือ www. ghbank.co.th