หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

ธอส.ทุ่มเงินอุ้มคนรายได้น้อย

Author by 3/02/16No Comments »

PNOHT590115001026801                ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เดินหน้าสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐ กิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ ตาม นโยบายของรัฐบาล เปิดงาน ธอส.มหกรรมที่อยู่อาศัย – สินเชื่อเพื่อประชาชน จ. เชียงใหม่ มุ่งเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึง มาตรการส่งเสริมการให้สินเชื่อที่ลูกค้าให้การตอบรับดีอย่างต่อเนื่อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่  เมื่อเร็วๆนี้ นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วย นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นประธานเปิดงาน ธอส.มหกรรมที่อยู่อาศัย – สินเชื่อเพื่อประชาชน จ.เชียงใหม่ โดยงานมุ่งเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึง มาตรการเพื่อส่งเสริมการใช้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง

โดย  นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ (ธอส.) เผยวว่า ทางรัฐบาลให้นโยบายเงิน 10,000 ล้านบาท ในการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย รายได้ปานกลาง โดยรัฐบาลให้เวลา 1 ปี ปรากฏว่าเงิน 10,000 ล้านบาทแรก หมดภายใน 3 เดือน และเพิ่มไปอีก 10,000 ล้านบาท คาดว่าจะหมดภายในสิ้นเดือน มกราคมนี้คิดว่าน่าจะเพิ่มอีก 5,000 ล้านบาท เล็งเห็นว่าทางจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีความจำเป็นและมีความต้องการให้การสนับสนุนทางด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ส่วนเรื่องสินเชื่อตามนโยบายของรัฐบาลเป็นเป้าหมายรอง เป้าหมายใหญ่คือเรื่องการที่ว่าจะรับใช้จังหวัดเชียงใหม่และคนทางภาคเหนือ ในแง่ของโครงการยุคใหม่ของรัฐบาลคือบ้านประชารัฐ โดยมีสองส่วน ส่วนแรกสำหรับข้าราชการทหาร ตำรวจ อีกส่วนหนึ่งเป็นของประชาชนทั่วไป มีเงินประมาณ 30,000 ล้านบาท ตั้งเป้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กรมธนารักษ์ เป็นเป้าหมายหลักของโครงการนำร่อง

ธอส.มั่นใจว่าจะช่วยเหลือชาวเชียงใหม่ได้ประมาณ 2,000 ราย และยอดไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ในส่วนของเรื่อง เอ็นพีแอล ประชาชนโชคดีมีหลักประกันเป็นบ้าน เอ็นพีเอล มีน้อยมาก บ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อย บางรายให้โอกาสชำระหนี้ 8 ถึง 9 ครั้งธอส. เดินหน้าสนับสนุนมาตรการเพื่อส่งเสริมการใช้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง นำสุดยอดผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ลูกค้าให้การตอบรับดีต่อเนื่อง ล่าสุดยอดอนุมัติ ณ วันที่ 12 มกราคม 2559 สูงถึง 13,219 ล้านบาท หรับลูกค้าที่จองซื้อบ้านภายในงานจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และคิดค่าประเมินราคาหลักเพียง 15,000 บาท ทุกวงเงินกู้ พร้อมจับมือผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์กว่า 30 โครงการ ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนนำที่อยู่อาศัยคุณภาพดีมาเปิดจำหน่ายในราคาที่โดนใจ และรับตรวจสอบข้อมูลเครดิตฟรี.