หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม, ข่าวเศรษฐกิจ

ธ.ก.ส.ลำปางมอบของขวัญปีใหม่ คืนดอกเบี้ยให้ลูกค้าประวัติดี

Author by 8/01/16No Comments »

                thainews180 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลำปาง มอบของขวัญปีใหม่ 2559 แก่พี่น้องเกษตรกร ที่เป็นลูกค้า  ด้วยการคืนดอกเบี้ยร้อยละ 3 – 5 ตามโครงการ“ชำระดี มีเงินคืน”โดยคาดว่าเกษตรกร ลูกค้า ธ.ก.ส.ลำปาง จะได้รับเงินดอกเบี้ยคืนรวมประมาณ 23 ล้านบาทเป็นอย่างน้อย

รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้     นาง จุราพร จันทร์ขาว ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดลำปาง กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ได้เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องเกษตรกร ตามโครงการ “ชำระดี มีเงินคืน” โดยธนาคารจะคืนดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มาชำระหนี้ธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งจะคืนดอกเบี้ยให้ร้อยละ 3 – 5 ตามชั้นของลูกค้า โดยลูกค้าที่มีประวัติชำระหนี้ดี 3 ปีติดต่อกัน จะได้รับดอกเบี้ยคืน 5% ส่วนลูกค้าที่มีประวัติชำระหนี้ดี 2 ปีติดต่อกัน จะได้รับเงินดอกเบี้ยคืน 4% และสำหรับลูกค้าที่มีประวัติชำระหนี้ตามกำหนดติดต่อกัน 1 ปี หรือเป็นลูกค้าใหม่ จะได้รับดอกเบี้ยคืน 3%

คาดว่าเกษตรกรลูกค้าของสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดลำปาง จะได้รับประโยชน์ 52,000 ครัวเรือน ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร จำนวน 9 แห่ง ที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับชั้นที่ 1 – 3 จะได้รับคืนดอกเบี้ย 5% ส่วนสหกรณ์การเกษตร ที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับชั้นที่ 4 – 6 จะได้รับคืนดอกเบี้ย 4% และสหกรณ์การเกษตร ที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับชั้นที่ 7-9 จะได้รับคืนดอกเบี้ย 3% ทั้งนี้ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดลำปาง คาดว่าประมาณการดอกเบี้ยที่จะคืนให้เกษตรกรลูกค้าในพื้นที่จังหวัดลำปาง ที่มีวินัยทางการเงินที่ดีดังกล่าว คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 23.17 ล้านบาท.