หน้าหลัก » ข่าวท่องเที่ยว, ข่าวเศรษฐกิจ

นครจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยว

Author by 10/03/16No Comments »

สามารถ ลอยฟ้า           พ่อเมืองลำปางจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “นครแห่งจักรยาน” นำพลนักปั่นมืออาชีพและสมัครเล่นในพื้นที่ร่วมเปิดตัวเส้นทางจักรยานสายใหม่ ลำปาง-แม่เมาะต่อไปกำหนดให้มีเป็นประจำเดือนละครั้ง  เพื่อการท่องเที่ยวและสุขภาพพลานามัย

รายงานข่าวแจ้งว่า  นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสุรพล ตันสุวรรณ ประธานชมรมจักรยานนครลำปาง ร่วมกันนำทีมนักปั่นจากชมรมจักรยาน ทั้งมืออาชีพและสมัครเล่น รวมถึงชาวบ้านจากทุกเขตชุมชนท้องที่ในจังหวัดลำปาง รวมจำนวนกว่า 300 คน ร่วมกิจกรรมพิเศษปั่นจักรยานวันหยุดเพื่อสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม “ผู้ว่าชวนปั่น ประจำเดือนมีนาคม 2559″ มีการนัดรวมพลนักปั่นทำกิจกรรมปล่อยตัวออกจากจุดสตาร์ทพร้อมกัน  ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยขบวนนักปั่นมีเป้าหมายที่จะออกเดินทางปั่นจักรยาน ไปตามเส้นทางจักรยานสายใหม่ ลำปาง-แม่เมาะ เปิดตัวไบค์เลน เส้นทางถนนเฉพาะรถจักรยาน ที่มีเพียงแห่งเดียวในจังหวัดลำปาง พร้อมร่วมศึกษาเที่ยวชมแหล่งธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว และวิถีชีวิตของคนในพื้นถิ่น ด้วยระยะทางรวมกว่า 50 กิโลเมตร

สำหรับกิจกรรมปั่นจักรยานครั้งนี้   ถือเป็นกิจกรรมพิเศษที่ชมรมจักรยานนครลำปาง ได้จัดทำขึ้นในช่วงวันหยุด โดยการนำทีมของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อต้องการให้เป็นกิจกรรมเชิงรุกในการดำเนินงานตามนโยบายจังหวัด ภายใต้วิสัยทัศน์ “ลำปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข” โดยมีเจตนารมณ์ที่ต้องการให้ประชาชนชาวลำปาง ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรักความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ จะทำให้สังคมเมืองลำปางน่าอยู่และเป็นสุข อีกทั้งยังเพื่อต้องการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนใน จ.ลำปาง ได้หันมาใช้รถจักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางมากยิ่งขึ้น ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้สนใจในการที่จะออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพพลานามัยของตนเอง รวมถึงใช้รถจักรยานทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัว และชุมชน ตลอดจนยังเป็นการรวมพลังของประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยกันลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตด้วยการใช้พลังงานทางเลือกทดแทน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม

การปั่นจักรยานครั้งนี้ ได้มีการนำพลนักปั่น ปั่นจักรยานไปตามเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ระหว่างศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ไปจนถึงโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง รวมระยะทางไปกลับทั้งหมดกว่า 50 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางที่กำหนด ส่วนหนึ่งคณะได้ใช้เส้นทางพิเศษเฉพาะรถจักรยาน หรือ ไบค์เลน เป็นถนนจักรยานแห่งแรกและแห่งเดียวขอ จ.ลำปาง เริ่มตั้งแต่บริเวณแยกผาลาด ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง ไปจนถึงบริเวณชุมชนบ้านปงชัย ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง รวมระยะทางกว่า 11 กิโลเมตร

โดยตลอดเส้นทางมีความปลอดภัยและสะดวกสบาย ให้นักปั่นจักรยานได้ปั่นออกกำลังกายกันอย่างเต็มที่ ไม่ต้องไปรบกวนกับถนนสายหลักที่มีปริมาณรถจำนวนมากและใช้ความเร็วสูง อีกทั้งนักปั่นยังจะได้เติมเต็มความสุข กับการเที่ยวชมแหล่งธรรมชาติ ป่าไม้และขุนเขาไปตลอดเส้นทาง ที่สำคัญถนนสายจักรยานแห่งนี้ ยังสามารถเชื่อมต่อเส้นทางสายหลัก เดินทางเข้าสู่เขตพื้นที่ของ กฟผ.แม่เมาะ นักปั่นจักรยานสามารถปั่นต่อเนื่อง เข้าไปเที่ยวชมสถานที่แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ได้ และสำหรับในส่วนกิจกรรม “ผู้ว่าชวนปั่น ประจำเดือนมีนาคม 2559″ ได้มีกิจกรรมไฮไลท์ระหว่างทาง คือ การนำคณะนักปั่นจักรยานทั้งหมด ปั่นต่อเนื่องแวะพักชมความสวยงามของธรรมชาติด้วยทิวทัศน์ภาพมุมสูง ตามจุดชมวิวต่างๆ ภายในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง   ได้กล่าวถึงกิจกรรมดังกล่าวว่า กิจกรรม “ผู้ว่าพาปั่น” ได้จัดให้มีขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง โดยจะเน้นปั่นจักรยานไปตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ เพื่อชักจูงและจูงใจให้ผู้ที่ชื่นชอบออกกำลังกาย ด้วยการปั่นรถจักรยาน ได้เดินทางไปสัมผัสกับเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติต่างๆ ภายในพื้นที่ จ.ลำปาง ทั้งนี้เพื่อจะประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด ได้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น.